MISJE ŚWIĘTE A.D. 2012

Data publikacji: 30 kwietnia 2013, 18:20

Zapraszamy na stronę internetową – w tym miejscu znajdują się wszystkie wiadomości dotyczące Misji świętych w naszej parafii, w tym program, relacje, homilie, ogłoszenia, zdjęcia.

DZIEŃ PIERWSZY
Pieśń do Ducha św. – nasza modlitwa, z uniesionymi rękami w górę, ku Bogu, rozpoczęła Misje święte w naszej parafii A.D. 2012 „Przyjdź Duchu św. ja pragnę, o to dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie…” Mottem pierwszego dnia rozważań misyjnych były słowa zaczerpnięte z dzisiejszej Ewangelii „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. W kontekście tych rekolekcji chodzi o pragnienie spotkania z Bogiem na tyle duże, by jak najczęściej, pomimo licznych swoich obowiązków, uczestniczyć w nabożeństwach i naukach misyjnych. Ten czas łaski jest wyjątkową okazją, by naładować swoje życiowe akumulatory wiarą, nadzieją i miłością, których źródłem jest sam Bóg, obecny w słowie i w sakramentach oraz we wspólnocie Kościoła. Rozmyślania rozpoczynamy od wiary, bo to fundament życia chrześcijańskiego. Wiarę należy rozwijać, ożywiać, pielęgnować, pogłębiać inaczej obumrze jak ziarno, które nie wyda swojego owocu – przypomniał ks. misjonarz. Jezus jest żywy, obecny w naszym życiu, i to prawda; a my albo Go przyjmujemy, albo Go odrzucamy. Na patrona, orędownika i zarazem wzór świętości dla nas, prowadzący misje ks. Jarosław Cielecki, przywołał osobę bł. Jana Pawła II, któremu przez wiele lat towarzyszył… „on jest obecny z nami przez te relikwie, które przywiozłem; to włosy ścięte na tydzień przed jego śmiercią 26 maja 2005 roku”. Szczególnym znakiem bliskości Błogosławionego z każdą rodziną będą świece, jakie otrzymamy, pobłogosławione i poświęcone przed grobem w bazylice św. Piotra w Rzymie na znak jego modlitwy w naszych intencjach, codziennych sprawach, radościach i smutkach… Otwórzmy nasze serca, nasze myśli dla Chrystusa – niech zagości w nich Bóg nie tylko przez modlitwę, ale także i post (post ścisły we środę), do którego zachęcał ks. misjonarz. Podejmijmy te wezwania, odnówmy wielkopostne postanowienia, by ten tydzień był wyjątkowym przeżyciem duchowym, a w przyszłości wydał trwałe i piękne owoce w naszym życiu.

 DZIEŃ DRUGI / DZIEŃ TRZECI / DZIEŃ CZWARTY / DZIEŃ PIĄTY

DZIEŃ SZÓSTY / DZIEŃ SIÓDMY / DZIEŃ ÓSMY

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH *

FOTO.GALERIA

Dzięki uprzejmości ks. Jarosława zamieszczamy na naszej stronie internetowej nagrane homilie, które mogą posłużyć do pogłębionej refleksji – zachęcamy do ich wysłuchania. Szczęść Boże na czas Misji świętych!

Zastosowaliśmy nowy system odsłuchu, który nie wymaga wtyczek! W razie usterki prosimy o kontakt!

25.03 homilia,
nauka ogólna na rozpoczęcie…
25.03 kazanie pasyjne
na Gorzkich Żalach
26.03 homilia,
nauka ogólna w Dniu Chorych
26.03 Apel Maryjny
27.03 homilia,
nauka ogólna w Dniu Dzieci
27.03 Apel Maryjny
27.03 spotkanie z młodzieżą 28.03 spotkanie z młodzieżą
28.03 homilia,
nauka ogólna w Dniu Zmarłych
30.03 homilia, nauka dla dzieci
28.03 instalacja krzyża misyjnego
29.03 homilia,
nauka ogólna w Dniu Rodzin
29.03 Apel Maryjny
30.03 homilia,
nauka ogólna w Dniu Spowiedzi św.
30.03 Apel Maryjny
31.03 homilia,
nauka ogólna w Dniu Maryi
01.04 kazanie pasyjne
na Gorzkich Żalach
01.04 homilia,
słowo na zakończenie…
01.04 podziękowania


Ks. dr Jarosław Cielecki
– urodzony w Niegowici, studiował w Łodzi, w latach 1995-1997 był wikariuszem w parafii św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi, studiował w Rzymie, inicjator pomnika Karola Wojtyły w Niegowici, wieloletni towarzysz pontyfikatu bł. Jana Pawła II, Dyrektor Watykańskiego Serwisu Informacyjnego, prowadzący wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, prowadzący rekolekcje i misje, reżyser…

ZWIASTUN FILMU „Spotkanie Świętych”, reż. ks. J.Cielecki
jw i mś / marzec-kwiecień 2012