POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE jest stowarzyszeniem Kościoła katolickiego; od 1947 roku pomaga ludziom będącym w trudnej sytuacji, wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen, kataklizmów oraz cierpiącym w ustrojach totalitarnych. Kirche In Not wspiera także polskie zgromadzenia kontemplacyjne oraz polskich misjonarzy na całym świecie… aby budować studnie, szkoły i szpitale w krajach misyjnych. „Polska Sekcja Kirche In Not” w porozumieniu z biskupami prowadzi w diecezjach całego kraju akcję zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (zużyte m.in. komputery, telewizory, pralki, kuchenki). Na prośbę stowarzyszenia i w porozumieniu z Kościołem zbiórkę nadzoruje i wykonuje firma Green Office Ecologic, która posiada wszelkie stosowne i wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju akcji.

W związku z tym zwracamy się do wszystkich wiernych w parafii z prośbą o pomoc i włączenie się w tę zbiórkę. Oddając niepotrzebny sprzęt możemy pomóc innym…

Odbiór zużytego sprzętu przez firmę jest zaplanowany na sobotę 8 lutego w godzinach porannych z placu przed garażem przy plebanii. Prosimy zatem o dostarczenie wszystkich przedmiotów w piątek 7 lutego osobiście na wyznaczone miejsce lub w razie braku możliwości własnego transportu o przygotowanie odpadów przed własnym domem przy drodze; strażacy przejadą w ten dzień ulicami Zakliczyna od godz. 14:00, a ulicami Czechówki i Stojowic od godz. 15:00.

Organizatorzy zbiórki Kirche in Not – Pomoc Kościołowi w Potrzebie, dziękują za otwarte serca i przekazany sprzęt!

mś / luty 2014