11. luty to w kalendarzu liturgicznym wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Od 1992 roku w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Chorych, ogłoszony przez bł. Jana Pawła II.

To ważne wydarzenie liturgiczne i wspólnotowe. Liturgiczne, ponieważ w wielu kościołach wierni, także chorzy i niepełnosprawni, uczestniczą w uroczystej Mszy świętej (w intencji cierpiących) połączonej z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. Wspólnotowe, ponieważ troska o ludzi chorych jest wpisana w przykazanie miłości, a więc staje się obowiązkiem dla każdego, kto chce iść przez życie drogą świętości; ma wymiar indywidualny i wspólnotowy (Caritas). W ten dzień Kościół szczególnie zachęca do modlitwy i uczynków miłosierdzia wobec ludzi cierpiących oraz do wsparcia i pomocy wszystkim, którzy na co dzień opiekują się chorymi. Ci pierwsi, dźwigają krzyż bólu i cierpienia związany z chorobą, często także z samotnością i niezrozumieniem. Ci drudzy zaś, krzyż opieki, czyli nieustannej gotowości do udzielenia pomocy, co wymaga ogromnej siły fizycznej i odporności psychicznej. Ilu jest takich wokół nas… w rodzinie, w sąsiedztwie, a nawet w pracy. Czy o nich pamiętamy? Czy im pomagamy? Czy im towarzyszymy w chorobie i w cierpieniu, w opiece? Czy polecamy Bogu wszystkie te sprawy? Dziś trzeba odpowiedzieć sobie na te pytania, w ciszy swojego sumienia i na nowo podjąć misję Szymona, który szedł z Jezusem na Golgotę…
Modlitwa za chorych
Jezu, pełen miłosierdzia i dobroci dla dźwigających krzyż choroby, starości lub niepełnosprawności, obdarz swoją łaską i błogosławieństwem wszystkich cierpiących oraz tych, którzy im pomagają i leczą. Umacniaj wiarę w sercach doświadczanych bólem i samotnością. Spraw, aby chorzy z nadzieją oczekiwali ulgi w cierpieniu i pociechy. Udziel im łaski głębokiej radości, pokoju serca, i odwagi, by dźwiganie krzyża było dla nich czasem wzrastania w wierze i chrześcijańskiej nadziei. Chroń nas wszystkich przed rezygnacją i zwątpieniem w miłość Bożą. Tobie cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Warto przeczytać:
LIST METROPOLITY KRAKOWSKIEGO NA XX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
ORĘDZIE BENEDYKTA XVI NA XX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2012R.
mś / luty 2012