fot. www.kosciol.wiara.pl
fot. www.kosciol.wiara.pl

 

9 i 12 listopada (niedziela i środa)

w naszej parafii odbędzie się wizytacja kanoniczna

ks bp Jana Zająca

 

Wizytacja biskupia w ramach prawa kościelnego jest wydarzeniem naturalnym i koniecznym. Odbywa się ona raz na 5 lat. Wizytacja parafii wchodzących w skład diecezji jest obowiązkiem każdego biskupa ordynariusza lub delegowanego biskupa pomocniczego. Jest to nie tyle czas sprawdzania, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi. Wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój. Oprócz wymiaru pasterskiego każdej wizytacji, nie mniej ważny jest jej wymiar kanoniczny. Jak to zostało wspomniane wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Chodzi tutaj szczególnie o grupy, ruchy, wspólnoty i inne zespoły osób działające na terenie parafii. Ważną częścią zainteresowania biskupa jest stan gospodarczy parafii. Ma on ważne znaczenie dla życia parafii, bowiem stan życia religijnego wspólnoty rzutuje także na jej stan gospodarczy i są one wzajemnie ze sobą powiązane. Wszystkie prace wykonane dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian, świadczą bowiem o ich trosce o stan kościoła, plebanii i wspólnoty parafialnej. Szczególnym skarbem każdej parafii są osoby starsze i chore, w których modlitwę włączone jest także osobiste doświadczenie krzyża bólu, cierpienia i starości. Stąd też każdy biskup przywiązuje wielką wagę do możliwości odwiedzenia choćby jednej osoby chorej w wizytowanej parafii. Biskup pragnie też poznać występujące trudności i niedomagania, jakie pojawiają się w życiu parafii, pracy duszpasterskiej, ale również życiu wiernych. Właśnie w oparciu o całościową wiedzę można nakreślić plany na przyszłość, plany służące poprawie funkcjonowania życia parafii na wszystkich płaszczyznach, służące poprawie i aktywizacji życia świeckich w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako „znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój”. Ważne więc, aby czas wizytacji był czasem dobrze wykorzystanym w życiu parafii przez wiernych i duszpasterzy. Trzeba o tym pamiętać, bowiem wizytacja kanoniczna ma za zadanie nie tylko kontrolę prawidłowości funkcjonowania kancelarii parafialnej, ksiąg – chrztu, małżeństwa etc., lecz pomóc podjąć refleksję wśród duszpasterzy, jak i wiernych świeckich, odnośnie przeszłości, oraz spojrzeć w przyszłość w aspekcie duszpasterskim. www.franciszkanie.esanok.pl