„Niech przeżycie Wielkiego Postu zaowocuje darem odnowy oblicza naszej ziemi przez łaskę kanonizacji bł. Jana Pawła II i Światowych Dni Młodzieży. Wszystkich Was, każdą wspólnotę parafialną Krakowskiego Kościoła, zawierzam Maryi, Matce Miłosierdzia i udzielam pasterskiego błogosławieństwa na drogę wytrwałego dążenia do świętości.” Komunikat Metropolity Krakowskiego na Wielki Tydzień 2014

Niedziela palmowa
ustanowiona na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy; rozpoczyna Wielki Tydzień, w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Młodzieży.

9:00 – Msza św. z uroczystym poświęceniem palm i procesją

Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn

po Mszy św. konkurs palm

TRIDUUM PASCHALNE
czyli trzy dni, w czasie których celebrujemy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Wielki Czwartek
w kościołach diecezjalnych odprawia się poranną Mszę Krzyżma (z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich i poświęceniem olejów), a w kościołach parafialnych wieczorną Mszę Wieczerzy Pańskiej (na pamiątkę ustanowienia sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii); po niej Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji zwanej „Ciemnicą'” na znak uwięzienia Zbawiciela przed śmiercią.

KAPLICA ADORACJI – CIEMNICA, ZAKLICZYN 2014

Wielki Piątek
to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy Świętej, lecz sprawuje Liturgię Męki Pańskiej obejmującą Liturgię Słowa, Adorację Krzyża, Komunię Świętą i procesję do Grobu Pańskiego… a wszystko koncentruje się wokół ofiary Jezusa, jaką z miłości do człowieka złożył na Krzyżu dla zbawienia świata.

KAPLICA ADORACJI – GRÓB PAŃSKI, ZAKLICZYN 2014

Wielka Sobota
jest czasem wyciszenia (żałoby), a zarazem oczekiwania na przyjście Chrystusa. Nie ma Eucharystii i nie rozdaje się Komunii św. – jest tabernakulum puste i Boży Grób, w którym spoczywa Ukrzyżowany. Po zmroku rozpoczyna się uroczysta Msza Wigilii Paschalnej, której dopełnieniem o świcie jest procesja rezurekcyjna. Tradycyjnie w sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny…

POBŁOGOSŁAWIENIE I POŚWIĘCENIE POKARMÓW

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja!

PROCESJA REZUREKCYJNA

Niech światło Zmartwychwstałego
rozproszy ciemności (trudności) życia codziennego
i rozpala miłość ku Bogu
oraz w małżeństwach, rodzinach i we wszystkich wspólnotach.
Radosnego świętowania Wielkiej Nocy!
Szczęść Boże wszystkim Parafianom
życzą Duszpasterze

mś / kwiecień 2014