OD WIELKIEGO POSTU
OBOWIĄZUJE PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW
TAK JAK W OKRESIE LETNIM!

Wielki Post to okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości Świąt Paschalnych; rozpoczyna się w Środę Popielcową, a kończy w Wielki Czwartek.

Wspomniany, pierwszy dzień to przede wszystkim udział wiernych we Mszy św. (choć nie jest obowiązkowy; związany z tradycją, którą Kościół podtrzymuje i do której zachęca!) i posypanie głów popiołem na znak żałoby i pokuty. Ponadto Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada na nich obowiązek wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (na wszystkich powyżej 14 roku życia) i zachowanie postu ścisłego, czyli trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta (na wszystkich do 60 roku życia)! Okres Wielkiego Postu to czas pokuty i nawrócenia. Jego liturgia jest „wyciszona”, pomija się uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu” i radosną aklamację „Alleluja” (z wyj. uroczystości). Ołtarz jest surowy – nie przyozdobiony kwiatami, a instrumenty muzyczne są wykorzystywane tylko w konieczności do podtrzymywania śpiewu. Przykazanie kościelne zabrania udziału w zabawach. W zamian Kościół proponuje trzy drogi nawrócenia: przez post, jałmużnę i modlitwę – wszystkie mają pomóc w zgłębianiu tajemnicy odkupienia, jaka dokonała się na Krzyżu, dla naszego zbawienia. O poście – j.w. Jałmużna – to jeden z uczynków miłosierdzia rozumiany jako datek dla biednych i potrzebujących (materialny lub niematerialny). Co roku Caritas Polska wraz z Oddziałami Diecezjalnymi przygotowuje tzw. skarbonki wielkopostne, które służą dzieci i młodzieży do składania pieniędzy, zazwyczaj przeznaczanych na różne przyjemności (takie jak łakocie lub rozrywki). Ta forma wyrzeczenia ma uczyć miłości i uwrażliwiać na potrzeby bliźnich; to także przykład dla dorosłych i zachęta do podjęcia tego typu postanowienia wielkopostnego. W tym roku jałmużna jest zbierana pod hasłem „Pomagam starszym!”. Jest to zachęta do dostrzeżenia w życiu społecznym stale rosnącej grupy seniorów oraz ich potrzeb. Zatroskanie o ludzi starszych można wyrazić także poprzez akcję sms-ową, z której dochód jest przeznaczony na ośrodki, które podejmują się wsparcia, pomocy i opieki nad seniorami (wyślij sms „POMAGAM” na numer 72052 za 2,46zł). Nasza parafia bierze czynny udział w tej Jałmużnie wielkopostnej poprzez rozprowadzanie skarbonek…

Trzecia droga przemiany własnego życia w Wielkim Poście (i nie tylko) to modlitwa! Szczególnie przez Świętami Wielkanocnymi mamy ku temu wyjątkową okazję. Rozpoczynamy bowiem nabożeństwa: Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, Rekolekcji (w naszej parafii Misji) i w końcu bogate w przeżycia duchowe uroczystości Triduum Paschalnego. Kościół zachęca także wszystkich wiernych do podejmowania w tym czasie postanowień lub wyrzeczeń, które uczą nas pokory i budują silną wolę tak, by w życiu codziennym skutecznej stawiać opór pokusom szatana i zła.
Otóż – Drogi Czytelniku – takie będziesz miał Święta Wielkanocne, jaki miałeś Wielki Post; im więcej skorzystasz z tego czasu łaski, który rozpoczynamy w Środę Popielcową, tym owocniej i piękniej przeżyjesz Zmartwychwstanie! Czego Tobie i sobie życzę! 
mś / luty 2012
INFORMATOR NA WIELKI POST:
Środa popielcowa,
kościół parafialny
Msze św. o godz. 7.00 / 9.00 / 15.30 / 17.00
kaplica w Stojowicach
Msza św. o godz. 18.15
Droga krzyżowa,
dla dzieci: w środy o godz. 17.30
dla młodzieży i dorosłych: w piątki o 17.30 i w niedziele po Mszy św. o 9.00
Gorzkie żale,
w niedziele: o godz. 15.00 (ostatnia Msza św. w niedziele ok. godz. 16.00)
Misje święte: od 25.III do 1.IV
Triduum Paschalne: 5,6,7.IV
Święta Zmartwychwstania Pańskiego: 8,9.IV