„dotychczas złożone datki pozwoliły na odnowienie 7 nagrobków.”

     Dzień Wszystkich Świętych w tym roku będzie kolejną okazją uczestnictwa naszej społeczności w wspieraniu renowacji starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na naszych parafialnych cmentarzach.

     Dotychczas zebrane datki pozwoliły na odnowienie 7 nagrobków. Świadczy to dobitnie o naszej dbałości o zabytki naszego kulturowego dziedzictwa. Cztery poprzednie kwesty przyniosły środki w wysokości 26.011,81 PLN i 125,04 Euro .W tym roku do odnowienia wytypowany został nagrobek śp. Eleonory z Kiszków Olajossowej zm. w 1900 r . Pomnik ten znajduje się po lewej stronie brzozy, przy głównej alejce cmentarza. Naszą opieką , objąć należy również , bezimienny cokół przy kostnicy, do którego odtworzony już jest krzyż, który pierwotnie na nim się znajdował. Pilnej naprawy, wymagają również 2 nagrobki na starym cmentarzu „ Na Podlesiu.” Zostały one rozebrane i przewiezione do warsztatu kamieniarskiego ze względu na zagrożenie zniszczenia ich przez wiatrołomy. Jeżeli zostaną fundusze po renowacji pomników na nowym cmentarzu, to i one zostaną odpowiednio zabezpieczone. Kwestę poprowadzą : Organizacje działające na terenie Parafii, przede wszystkim Rada Parafialna, Radni Gminni, Stowarzyszenia, przy udziale młodzieży przygotowującej się pod opieką ks.Damiana do Sakramentu Bierzmowania w porozumieniu z Proboszczem Parafii w Zakliczynie. Kwestarze będą kwestować 1 listopada w godzinach 8-17 oraz w sobotę 31.11. w godz. 11-17.

Serdecznie zapraszamy.

/Koordynator kwesty Wiesław Świech/