Uroczystość Bierzmowania i Pierwszej Komunii Świętej

Data publikacji: 30 kwietnia 2013, 16:07

W maju przeżywaliśmy dwie bardzo ważne uroczystości dla naszej parafii: Bierzmowania i Pierwszej Komunii Świętej.

10 maja (czwartek) ks. biskup Damian Muskus udzielił sakramentu bierzmowania 44 gimnazjalistom, odpowiednio przygotowanym przez katechezę i życie sakramentalne, do otrzymania darów Ducha Świętego. W homilii wyjaśnił jego znaczenie, jako aktu dopełnienia chrztu i dojrzałości chrześcijańskiej, który umacnia i podtrzymuje wiarę, który uzdalnia do jej szerzenia słowem i uczynkiem oraz obrony. Ten sakrament nie jest końcem – podkreślał, ale początkiem drogi z Chrystusem, nowej drogi – bardziej świadomej i otwartej na dobro i zło; i to „Wasze wybory będą o tym decydować, co wybierzecie…” przestrzegał młodych. Na koniec zachęcał, by aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła, na miarę tych talentów (zdolności) jakie Bóg dał człowiekowi, dla szczęścia osobistego i całej wspólnoty, zwłaszcza parafialnej. Podziękowania zakończyły tą uroczystość i pierwszą wizytę ks. Biskupa w naszej parafii…
FOTO.GALERIA 

Pierwsza Komunia Święta to wydarzenie niezwykle ważne w życiu każdego chrześcijanina, pomimo tak młodego wieku, w jakim ono się odbywa; to wydarzenie o charakterze rodzinnym, gdzie uczestniczą w nim wszyscy członkowie rodziny, a przede wszystkim o charakterze duchowym, bo to sakrament, w którym Bóg daje siebie, zstępuje z nieba, pod postacią Chleba i Wina, aby wstąpić w serce i życie dziecka (człowieka), i towarzyszyć mu w jego dorastaniu (dojrzewaniu) i pielgrzymowaniu do „Ziemi Obiecanej”. 20 maja (niedziela) 31 uczniów klasy drugiej, z Czechówki i z Zakliczyna, po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii przyjmując Jezusa w Komunii św. Czyste serca oraz autentyczna i dziecięca radość ze spotkania z Bogiem, wsparcie rodziców i rodzeństwa (także innych członków rodziny), ciepła słowa duszpasterzy, pięknie przystrojony kościół i słoneczna pogoda budowały podniosły i niezapomniany (na całe życie) charakter tej uroczystości. Wszystkim drugoklasistom życzymy, by Jezus prawdziwie stał się ich Przyjacielem, stałym Gościem, i w sercu i w życiu, na dobre i na złe… Natomiast 26 maja (sobota) uczniowie klasy trzeciej przeżywali Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej i w obecności duszpasterzy i rodziców dziękowali Bogu za dar Komunii św. i wszystkie otrzymane łaski.
FOTO.GALERIA 

Zapraszamy młodzież, która przyjęła Sakrament Bierzmowania i dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą, by podzieliły się z nami – z czytelnikami strony internetowej, swoimi przeżyciami… Napiszcie do nas kilka, może kilkanaście zdań, które opiszą uczucia, myśli, zdarzenia, które towarzyszyły Wam w tych chwilach.

mś / maj 2012