„Przekazany w Łagiewnikach płomień dociera w dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia do wszystkich parafii, abyśmy mogli zabrać go do naszych domów i rodzin, by z nową mocą zapłonął w naszych sercach.”
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2014

27 kwietnia w Niedzielę Bożego Miłosierdzia na placu św. Piotra w Rzymie odbędzie się kanonizacja bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II pod przewodnictwem Franciszka i Benedykta XVI. To historyczne wydarzenie w dziejach Kościoła ma szczególny wymiar duchowy i społeczny dla naszej ojczyzny… tej dużej – której na imię Polska, i małej – której na imię wspólnota parafialna.

Zachęcamy, aby w tym dniu to spotkanie z Umiłowanym Ojcem Świętym rozpocząć od osobistej modlitwy w duchu wdzięczności Bogu za jego życie. Msza i Komunia Święta w kościele parafialnym wraz z koronką do Bożego Miłosierdzia i adoracją Najświętszego Sakramentu (przed tabernakulum) będą miały charakter uwielbienia Boga za wspólnotę wiary, Kościoła i ojczyzny oraz współprzeżywania pontyfikatu Świętego. O godz. 10:00 za pośrednictwem radia lub telewizji przeniesiemy się do Watykanu, aby uczestniczyć we Mszy kanonizacyjnej… wzbudzając w sercach ważne intencje, które pragniemy przedstawić Bogu przez orędownictwo Papieża Polaka. Na zakończenie dnia w rodzinach odmówmy tę oto modlitwę:
„Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!”

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy o łaski potrzebne naszej rodzinie, a szczególnie o …

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Św. Janie Pawle II – módl się za nami! Amen.

 

Czekając na…
Sobotnie czuwanie modlitewne zgromadziło w kościele wielu parafian. Skupieni przed Najświętszym Sakramentem wspominaliśmy Jana Pawła II i prosiliśmy go o pomoc… abyśmy stali się świętymi, tak jak on jest święty! Słowa i śpiew młodzieży oraz mini-koncert orkiestry dętej OSP Biskupice pod kierunkiem Pana Marka Konarskiego (naszego Organisty) wypełniły to niezwykłe spotkanie w przeddzień kanonizacji.

 

mś / kwiecień 2014