Dzięki otrzymaniu z Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie dotacji w 78,3 % pokrywającej koszta prac przy ołtarzu bocznym Pana Jezusa przystąpiliśmy do jego renowacji. W czerwcu  ołtarz został rozebrany i rozpoczęte zostały odpowiednie zabiegi konserwatorskie.

Ogólne koszta renowacji wyliczono na sumę 114 937 zł. Udział parafii w tych kosztach to suma 24 941 zł. Ponadto parafia pokryje koszta odtworzenia dwóch stopni kamiennych, aby przywrócić pierwotny wygląd ołtarza. Odtworzenie stopni stało się możliwe dzięki otrzymaniu zdjęcia z identycznego ołtarza Matki Bożej z przeciwnej strony naszego kościoła. Zdjęcie wykonane przed rokiem 1939 dostarczyła nam p. Emilia Charnik ze Stojowic, za co jesteśmy jej niezmiernie wdzięczni. 

Jest też nadzieja, że zdjęcie okaże się pożyteczne dla odtworzenia dużego rocail`u zdobiącego zwieńczenie ołtarza, którego obecnie jest brak, a który odtworzony pozwoliłby ukazać ołtarz w całej pierwotnej okazałości. Odtworzenie rocail`a kosztować będzie około 12-15 tys. złotych. Czynimy starania, aby otrzymać wsparcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ten cel. Zwołana w tym celu komisja, z udziałem przedstawiciela Instytutu Dziedzictwa Narodowego wydała już pozytywną opinię. Obecnie dofinansowanie zależy jedynie od tego, czy w rezerwach Konserwatora Zabytków są jeszcze jakieś możliwości. Ołtarz powstał po wybudowaniu obecnego kościoła, najprawdopodobniej po wybudowaniu ołtarza głównego, czyli po roku 1775. Obraz zaś Pana Jezusa[1], jak wynika z dokumentów historycznych, pochodzi ze starego, poprzedniego kościoła z roku 1730, a sprawiony został  przez ks. plebana Antoniego Wincentego Bodzańskiego. Jak nam wiadomo z dokumentów, za czasów ks. Franciszka Kamskiego w roku 1887 ołtarz został poddany renowacji. Następna restauracja miała miejsce w roku 1969 za czasów ks. Szczepana Żmudki. Ostatnia zaś w roku 1994. Jednak ta ostatnia nie została przeprowadzona właściwie i starannie: ołtarz w zasadzie był tylko pomalowany i to niedbale. Każdy, nawet laik, mógł to bez trudu zauważyć… Ołtarz ten najbardziej ucierpiał jednak w roku 1999, kiedy wymieniane były podwaliny kościoła. Firma wykonująca te prace nie spostrzegła się, że ołtarz przytwierdzony był na sztywno do ścian kościoła i poczęła dźwigać belki. Wówczas i ołtarz został uniesiony, co spowodowało rozłamanie nastawy ołtarzowej nad mensą. Przy obecnej renowacji na kolumnie odkryto fragment napisu wyciętego dłutem o treści: [….] pozłotnicy, i z Warszawy emigrant [….]. Napis ten pochodzi najprawdopodobniej z renowacji z roku 1887, albowiem jak nam wiadomo ze sprawozdania konserwatorskiego z roku 1969 podobnie dłutem wycięty napis jest na kolumnie ołtarza Matki Bożej. Treść jego jest następująca: „Ołtarz wielki i dwa boczne pozłotnik Bronisław Jentys w 1887 roku, 21 września odnowił. Ciągle lał deszcz”. Szkoda, że nie udało się odczytać całego napisu, bylibyśmy nieco bogatsi w wiedzę o naszym ukochanym kościele.

Terminem zakończenia prac jest dzień 15 listopada 2014 roku.  

ks. Józef Stopka


[1] Ołtarz ten, ze względu na obraz nazywany był różnie: Jezusa Bolejącego, Jezusa Cierpiącego, Nazareńskiego, Pojmanego, a ostatnio Miłosiernego, chociaż obraz jest ten sam.