Końcem maja rozpoczął się remont zabytkowej kolumny – kapliczki przy naszym kościele…

Zbudowana za czasów duszpasterzowania ks. Kazimierza Rojkowskiego w 1826 roku, w stylu klasycystycznym. Na wysokim prostokątnym cokole z dwoma stopniami posadowiono smukłą kolumnę, o gładkim lekko wybrzuszonym trzonie, dźwigającą wycinek belkowania i graniasty postument z żelaznym krzyżem i figurą Chrystusa. Krzyż – żeliwny, odlewany; a pod nim sześć postaci. Są to zapewne: Matka Jezusa, Maria Magdalena, Maria Kleofasowa, Jan Apostoł, setnik i (przypuszczalnie) rzymski żołnierz. Wysokość samej kolumny: 5,85m, a z krzyżem: 6,75m. Na cokole jest prostokątna płycizna z napisem: „R.P. 1826”. Reszta napisu nie zachowała się. Kolumna bowiem została wykonana z piaskowca śmiłowskiego, który jest dość nietrwały.
Zbudowana dla upamiętnienia dwóch wydarzeń. Pierwsze to 500-lecie powstania parafii (przyp. pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1325 roku). Drugą okolicznością była 50 rocznica konsekracji obecnego kościoła, a ta miała miejsce 22 października 1776 roku, a dokonał jej 
sufragan krakowski ks. biskup Franciszek Podkański. Wydaje się być kolumną typowo Maryjną, a krzyż na niej jest elementem wtórnym, który za czasów ks. Jana Waśniowskiego w 1913 roku był sprawiony, kiedy to była przeprowadzana jej renowacja. Kapliczka została wpisana do rejestru zabytków 26 lutego 1976 roku (nr rej. B – 337, poz. 34).

widok od strony północnej

widok od strony południowej

ks. Józef Stopka, proboszcz / czerwiec 2012