Remont starej dzwonnicy

Data publikacji: 30 kwietnia 2013, 16:09

Na starą dzwonnicę przykościelną, wymagającą pilnych prac remontowych, otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotację 200 tysięcy złotych.

Obecnie trwa procedura przetargowa. Po wyłonieniu wykonawcy trzeba będzie z nim podpisać umowę. Przypuszczalnie w sierpniu rozpoczną się prace, który powinny zakończyć się do 15 listopada br. Wkład środków własnych Parafii to około 90 tysięcy złotych, które zbieramy… Wszystkich, którzy opuścili Zakliczyn, a zostawili w nim jednak trochę serca prosimy o wsparcie.

Oto nasze konto parafialne:
KSB O/Siepraw 70 8591 0007 0240 0510 0736 0001
z dopiskiem: „Dzwonnica”.

ks. Józef Stopka, proboszcz / czerwiec 2012