Zapraszamy na stronę internetową – w tym miejscu znajdują się wszystkie wiadomości dotyczące przygotowania i uroczystości nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła II w naszej parafii, m.in. program, modlitwy, ogłoszenia, relacje.

Miłosierdzie źródłem nadziei
Wielkimi krokami zbliżamy się do Uroczystości Nawiedzenia Pana Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. Wraz z Obrazem nawiedzą nas dwaj wielcy Apostołowie Miłosierdzia: św. Faustyna Kowalska i bł. Jan Paweł II w ich relikwiach. Ten szczególny czas przeżywać będziemy 15-16 lipca (niedziela – poniedziałek). Obraz przybędzie do nas z Brzączowic w niedzielę wieczorem. Po przywitaniu i uroczystym wprowadzeniu odprawiona zostanie Msza Święta, którą wraz z kapłanami dekanatu celebrował będzie ks. bp Jan Zając. Po niej poszczególne grupy parafialne prowadzić będą czuwanie. O godz. 22.00 Mszę św. celebrować będą wszyscy kapłani rodacy i ci, którzy pracowali w naszej parafii. Po niej czuwanie przez całą noc i w dzień prowadzone przez różne grupy parafialne. Przed południem odprawiona będzie Msza Święta dla chorych połączona z aktem zawierzenia chorych Miłosierdziu Bożemu. Wczesnym popołudniem Jezus Miłosierny nawiedzi Stojowice, gdzie po Godzinie Miłosierdzia i Mszy św. pożegnamy Pana Jezusa. Szczegółowy program jest już umieszczony na stronie internetowej parafii, a także w tych dniach rozprowadzany jest po domach. Kolejną parafią na szlaku Nawiedzenia będą Dobczyce.
ks. Józef Stopka, proboszcz

PROGRAM TRIDUUM i UROCZYSTOŚCI NAWIEDZENIA / FOLDER

Modlitwa o dobre owoce nawiedzenia
Miłosierny Jezu, spraw, aby czas nawiedzenia Twego świętego wizerunku w naszej parafii przyniósł obfite owoce w życiu każdego człowieka i wszystkich rodzin. Spraw, abyśmy całkowicie przemieniali się w miłosierdzie Twoje i byli żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez nasze serce i duszę do bliźnich. Dopomóż nam, aby oczy nasze były miłosierne, byśmy nigdy nie podejrzewali i nie sądzili według zewnętrznych pozorów, ale dostrzegali to, co piękne w duszach bliźnich i przychodzili im z pomocą. Dopomóż nam, Panie, aby słuch nasz był miłosierny, byśmy skłaniali się do potrzeb bliźnich, by uszy nasze nie były obojętne na bóle i jęki braci. Dopomóż nam, Panie, aby język nasz był miłosierny, byśmy nigdy nie mówili ujemnie o bliźnich, ale dla każdego mieli słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż nam, Panie, aby ręce nasze były miłosierne i pełne dobrych uczynków, byśmy umieli czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe i bardziej mozolne prace. Dopomóż nam, aby nogi nasze były miłosierne, byśmy zawsze spieszyli z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Odpocznienie nasze niech będzie w służbie bliźnim. Dopomóż nam, Panie, aby serce nasze było miłosierne, byśmy współczuli ze wszystkimi cierpieniami bliźnich, byśmy nigdy nie odmówili serca nikomu, nawet tym, którzy nadużywać będą naszej dobroci. Miłosierny Jezu, przemień nas w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami.
źródło: www.peregrynacja.diecezja.pl

PEREGRYNACJA OBRAZU I RELIKWII – UWAGI PORZĄDKOWE

Więcej informacji (tj. słowo pasterzy, terminy, przygotowanie, liturgia, nabożeństwa, modlitwy, medytacje, inne pomoce, w rodzinie, dziękczynienie, galerie) na temat peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II w Archidiecezji Krakowskiej można znaleźć na www.peregrynacja.diecezja.pl – zapraszamy!

Prośby i postanowienia
Skrzynka intencji w naszym kościele znajduje się na ścianie, tuż obok ołtarza Matki Bożej Zakliczyńskiej. Tam, wrzucamy do niej karteczki, na których wypisujemy własne intencje, które chcemy polecić Bogu, przez wsparcie modlitewne całej wspólnoty parafialnej; z uwagi na słowa Pana Jezusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 19-20). Tak więc czas nawiedzenia jest okazją do modlitwy za siebie i za bliźnich. Te osobiste prośby będą odczytywane w czasie czuwania przed obrazem Jezusa Miłosiernego i przed relikwiami Świętych.
Księga nawiedzenia będzie wystawiona w kościele w czasie triduum. Do niej wpisujemy dobre postanowienia i czyny miłosierdzia, których podejmiemy się w swoim życiu, jako owoce spotkania z Jezusem w czasie rekolekcji oraz peregrynacji obrazu i relikwii. Te zobowiązania pozwolą nam krok po kroku przemieniać nasze życie, uświęcać siebie, nasze małżeństwa, rodziny, sąsiedztwo, środowiska pracy i odpoczynku oraz zbliżać się ku niebu.
Zachęcamy wszystkich do podjęcia w/w inicjatyw duchowych.

Teksty czuwania <pliki do pobrania .doc>
„Obraz Jezusa Miłosiernego, a także relikwie wielkich apostołów Bożego Miłosierdzia przypominają o obecności Boga i Jego świętych w naszym życiu. Kościół okazuje im wielki szacunek i spełnia wobec nich akty czci.” Czas nawiedzenia jest szczególną okazją do spotkania Jezusa w wymiarze osobistym i wspólnotowym poprzez liczne modlitwy, medytacje, nabożeństwa, sakramenty. Poniżej prezentujemy teksty, które można wykorzystać w czasie czuwania indywidualnego lub grupowego (należy je pobrać i wydrukować)…
Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu
Bóg bogaty w miłosierdzie
Czuwanie modlitewne dla młodzieży ku czci Miłosierdzia Bożego
Godzina Miłosierdzia
Litania o Miłosierdziu Bożym
Modlitwa powszechna
Modlitwy św. Brygidy
Nabożeństwo za kapłanów i o powołania
Nawracajcie się
O Eucharystii
Rozmowa Jezusa Miłosiernego z duszą cierpiącą
Rozmowa Jezusa Miłosiernego z duszą dążącą do doskonałości
Rozmowa Jezusa Miłosiernego z duszą doskonałą
Rozmowa Jezusa Miłosiernego z duszą grzeszną
Rozmowa Jezusa Miłosiernego z duszą pogrążoną w rozpaczy

REKOLEKCYJNE TRIDUUM PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NAWIEDZENIA
prowadzi ks. dr Jarosław Cielecki
Trzy dni, które poprzedzają rozpoczęcie uroczystości Nawiedzenia przeżywamy w duchu rekolekcji przez modlitwę, naukę i spowiedź. Ten czas bezpośrednio nawiązuje do tegorocznych Misji Świętych, które odprawiliśmy w okresie Wielkiego Postu, nie tylko poprzez osobę prowadzącego – ks. Jarosława Cieleckiego, ale przede wszystkim poprzez duchowe otwarcie na Boga i Jego łaskę oraz wstawiennictwo Maryi i Świętych. Poniżej przedstawiamy nagrane nauki i apele – szczególnie dla chorych, by w ten sposób mogli razem z nami modlić się i rozważać Słowo Boże oraz dla wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście w tych rekolekcjach lub którzy uczestniczą, ale pragną ponownie i głębiej przeżyć spotkanie z Bogiem i ze wspólnotą parafialną. Szczęść Boże wszystkim!

12.07 – nauka ogólna na Mszy św. 12.07 – Apel Maryjny
„Obyśmy byli z Jezusem, ale nie tylko obok Jezusa!”

 

13.07 – nauka ogólna na Mszy św. w trakcie nabożeństwa fatimskiego
„…abyś odbył(a) taką spowiedź jakby była ostatni raz w twoim życiu, jakby miało nastąpić w niedzielę twoje spotkanie z Jezusem; tylko ty i nikt więcej… i już nic się nie liczy – i nie liczy się nic z tego, co jest wokół, ze spraw, z różnego zatroskania, planów, zostaw wszystko…”

 

14.07 – nauka ogólna na Mszy św. 14.07 – Apel Maryjny
„Zaproście Jezusa do swego serca – ale zaproście przez swoje postanowienia, nie tylko prośby.”

 

15.07 – nauka ogólna na Mszy św. 15.07 – Apel Maryjny w trakcie Nawiedzenia
„On (Jezus Miłosierny) przychodzi, by zadać pytanie nam, każdemu z nas; takie pytanie, które sobie zadaję za każdym razem idąc przez bazylikę św. Piotra (…) Szymonie, czy miłujesz mnie bardziej? I pyta się po imieniu: czy kochasz mnie bardziej, dzisiaj? Jezus będzie cię dziś pytał. Jakże ważne jest, byśmy otworzyli nasze serca i umieli odpowiedzieć Chrystusowi: Tak Panie, Ty wszystko wiesz (Ty wiesz, że Cię kocham)…”

 

„Jezu ufam ufam Tobie grzech mój zmywa Twoja Krew
Jezu ufam ufam Tobie Ty do serca przytul mnie!”

FOTO.GALERIA (TRIDUUM i NAWIEDZENIE W ZAKLICZYNIE)
– zdjęcia będą uzupełniane –

ks. Józef Stopka: O, Miłosierdzie Boże, nadziejo naszych dni!

Peregrynacja obrazu i relikwii w dekanacie myślenickim
Krzeczów – dekanat pcimski // 4-5 lipca (środa-czwartek) MYŚLENICE / 5-6 lipca (czwartek – piątek) MYŚLENICE – OSIEDLE / 6-7 lipca (piątek – sobota) OSIECZANY / 7-8 lipca (sobota – niedziela) JAWORNIK / 8-9 lipca (niedziela – poniedziałek) MYŚLENICE – ZARABIE / 9-10 lipca (poniedziałek – wtorek) BYSINA / 10-11 lipca (wtorek – środa) TRZEMEŚNIA / 11-12 lipca (środa – czwartek) POLANKA / 12-13 lipca (czwartek – piątek) ZAWADA / 13-14 lipca (piątek – sobota) BORZĘTA / 14-15 lipca (sobota – niedziela) BRZĄCZOWICE / 15-16 lipca (niedziela – poniedziałek) ZAKLICZYN // Dobczyce – dekanat dobczycki

mś / czerwiec-lipiec 2012