FRAGMENT ARTYKUŁU KS. PROBOSZCZA pt. „WNĘTRZE STAREGO KOŚCIOŁA” na temat KROPIELNICY KAMIENNEJ:

Przypuszczam, że niewielu już z nas pamięta kropielnicę kamienną, która stała pod dzwonnicą przed obecnie wiszącym tu krzyżem brackim. Natomiast ona „pamiętała” stary kościół…

Jak mówią nam najstarsze akta wizytacyjne kropielnice w naszym kościele zawsze były, ale blaszane. Pierwszy raz kamienną kropielnicę wymienia akt wizytacyjny bpa Załuskiego z 1747[1] roku. Informuje nas on, że znajduje się ona przed kościołem (w dzwonnicy). Natomiast inwentarz z roku 1760[2] mówi nam już o dwóch kropielnicach kamiennych. Z tego samego inwentarza dowiadujemy się też, że jedną z nich sprawił ks. Piorowski za czasów swojego duszpasterzowania, a więc po roku 1752. Zapewne tę starszą kropielnicę, która początkowo znajdowała się w dzwonnicy, umieszczono później w babińcu. Z kroniki wnioskować możemy, że musiała ulec zniszczeniu, skoro w roku 1849 do babińca zrobiona została nowa w Borzęcie przez Jakuba Gubałę[3]. Wreszcie w roku 1971 jako zniszczone obie zostały usunięte, a zastąpione blaszanymi. Pozostałości z tych kropielnic znalezione zostały w gruzach pod schodami do salki młodzieżowej w listopadzie 2013 r. Kropielnica większa z pod dzwonnicy była kompletna składająca się z 3 części. Panowie Jurek Baran i Władysław Kasperczyk odrestaurowali ją i wróciła na swoje miejsce. Z drugiej kropielnicy z babińca zachował się jedynie tylko kawałek czaszy.

 

ODRESTAUROWANA KROPIELNICA


[1] Por. AV t. 33, s. 10. w: Najstarsze dokumenty, s. 51.
[2] Por. Najstarsze dokumenty, s. 66.
[3] Por. Pro memoria, s. 2.