13 maja br. (niedziela) przypada 95 rocznica objawień fatimskich czyli cudownego wydarzenia z 1917 roku, kiedy to trójce dzieci – pastuszkom Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie ukazała się Matka Boża.

W swoim orędziu przede wszystkim prosiła o comiesięczne spotkania (każdego 13-go dnia miesiąca od maja do października) i o modlitwę różańcową m.in. w intencji pokoju na świecie, grzeszników i dusze cierpiące w czyśćcu. Nabożeństwo fatimskie ma charakter pokutny (ekspiacyjny), jest okazją do spotkania z Bogiem poprzez modlitwy i rozważania maryjne… W naszej parafii podejmujemy to wezwanie i zapraszamy na Eucharystię (o godz. 19:00) i Różaniec (ok. godz. 20:00 – po Mszy św.); w tym roku okolicznościowe kazania będzie głosił ks. dr Tomasz Bajer – wikariusz z parafii św. Klemensa w Wieliczce.

Zachęcamy do modlitwy osobistej (w czasie nabożeństwa fatimskiego) i intencjonalnej (poprzez akcję „Twoje światło w Fatimie. Zapal świecę – pomodlimy się w Twojej intencji”). Niech nasze troski: smutki i radości dnia codziennego staną się treścią przebłagania, prośby, dziękczynienia i uwielbienia ku Bogu na wzór Maryi…

Twoje światło w Fatimie


mś / maj 2012