W tym roku gminne obchody Święta Niepodległości obejmowały dwa wydarzenia: modlitewne – uroczystą Mszę św. w kościele parafialnym w Zakliczynie i artystyczne – widowisko patriotyczne w Szkole Podstawowej w Czechówce.

Mszy Świętej przewodniczył i homilię (zob. tekst) wygłosił ks. Józef Stopka. Na wstępie podziękował wszystkim, którzy zebrali się na wspólnej modlitwie; podkreślił również podwójny charakter tego zgromadzenia, jakim były 95 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i 110 rocznica istnienia szkoły podstawowej w Czechówce (obecnie im. św. Brata Alberta). W homilii skierowanej do wiernych duży nacisk położył na wartości patriotyczne i chrześcijańskie jakimi kierowali się wszyscy ci, którzy kiedyśwalczyli o wolność Ojczyzny, a dziś ich postawa powinna być dla nas wzorem do naśladowania. Jednocześnie ukazał też zagrożenia jakie niesie współczesne rozumienie wolności m.in. ideologia gender, walka z Bogiem i Kościołem. Dlatego modlitwa – na którą wskazał Ks. Proboszcz – powinna być głównym źródłem, z którego możemy czerpać siły do mężnego stawania w obronie prawdziwych wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Druga część obchodów „11 listopada” odbyła się we wspomnianej szkole i rozpoczęła od przemówienia wójta pana Tadeusza Pitali (w którym to wspominał o dorobku i sukcesach szkoły w ostatnim latach), a po nim zaproszeni goście i cała publiczność obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów i nauczycieli.

jw / listopad 2013