Modlitwa o urodzaje

Data publikacji: 30 kwietnia 2013, 16:05

W dniach 26 – 28 kwietnia (czwartek – sobota) tuż przed wieczorną Mszą św. (o godz. 17:45) modlimy się o dobre urodzaje

Ta długa tradycja tzw. dni krzyżowych czyli modlitwy, na którą składa się procesja wraz ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych oraz Eucharystia we wspomnianej intencji łączy pokolenia i przypomina, że chleb powszedni to owoc Bożego błogosławieństwa i ludzkiej pracy. W ostatnich latach doświadczyliśmy wielu żywiołów, które w całości lub częściowo zniszczyły nasze uprawy: susza, powodzie, gwałtowne wiatry i burze. Dlatego potrzeba, abyśmy wyprosili u Boga dobrą pogodę i obfite plony dla wszystkich rolników, bo tylko wtedy nie zabraknie nam żywności zdrowej i taniej.
mś / kwiecień 2012

MODLITWY O URODZAJE
– Boże wszechmogący, dawco wszystkich rzeczy, rozkaż ziemi Twojej, aby płodną była, i wydała dary Twoje sługom Twoim. Niech ją Twoje rosy i Twoje słońce, Twoje deszcze i Twoje pogody, i całe Twoje otoczenie powietrzne, sprawą i sposobem Tobie jednemu znajomym, użyźnią dla nas i rodzajną uczynią. Twoje to Panie posialiśmy ziarno, Twojej opiece i Twojej Opatrzności oddane: potem ludu Twego skropione. Chleba naszego powszedniego racz nam dać, Panie nasz, Ojcze nasz. Nie spuszczaj na nas plag Twoich Boże, którzy na gniew Twój zasługujemy: ale wielkością Boskich darów Twoich racz serca nasze do wdzięcznego opatrzności Twojej wychwalania łaskawie zagrzewać. Prosimy Cię Boże w Trójcy jedyny, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, Syna Twojego, któremu z Ojcem i z Duchem świętym cześć, chwała i dziękczynienie, teraz i przez wieki wieków. Amen. (zasoby internetowe)
– Królu, Boże Abrahama / W Tobie moc i dobroć sama / Wejrzyj na to ludzkie plemię / A pogodę (deszcz żyzny, urodzaj) daj na ziemię. / Niechaj zna lud prawowierny / Żeś jest Pan Bóg miłosierny / A my Cię za ten dar wielki / Wielbić będziem na czas wszelki.
(tekst pieśni)