W dniach od 25 marca do 1 kwietnia w naszej parafii odbędą się Misje święte; będzie je głosił ks. dr Jarosław Cielecki – Dyrektor Watykańskiego Serwisu Informacyjnego z Rzymu.

Ksiądz Rekolekcjonista prosi wszystkich parafian, zwłaszcza chorych i cierpiących, o modlitwę w intencji o dobre przeżycie tego czasu łaski…
MODLITWA O  ŁASKI MISYJNE:
Dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, które to mają być wielkimi dniami przemiany naszej parafii; niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich jej mieszkańców. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: „Przyjdź Królestwo Twoje”! Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji świętych, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli jak prawdziwi świadkowie miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem prostowania nie tylko ścieżek własnego życia, ale również gotowością do pomagania wszystkim naszym braciom i siostrom żyjącym w ciemnościach zła.  Użycz prowadzącemu światła i łaski, aby głoszone przez niego słowa nie były jego słowami; aby nie raniły, ale leczyły; aby nie obrażały, ale budziły sumienie; aby nie poniżały nikogo, ale wszystkich podnosiły; aby wnosiły pokój tam, gdzie niespokojnie. Przez niego naucz nas, Boże, jaka jest Twoja wola, co służy do zbawienia; pomnóż naszą wiarę, umocnij nadzieję, rozpal miłość i pomóż przylgnąć do Twojego ojcowskiego serca. Niech Boskie Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa. 
Duchu Święty, Boże, pomagaj kapłanowi i całej wspólnocie parafialnej, aby przez Misję święte zostało odnowione oblicze ziemi naszej parafii, naszych rodzin, naszej lokalnej społeczności.
Matko Kościoła, Matko Różańcowa, w czasie Misji bądź nam Przewodniczką po drogach wiary i jako Matka naszej parafii, razem ze świętymi patronami naszymi, wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

Ks. Jarosław poświęcił świece
– przeznaczone na parafialne misje, przed grobem bł. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Rzymie…


Program Misji świętych