W sobotę 8 marca w kościele pw. św. Wojciecha na Osiedlu Bronowickim w Krakowie alumni III i IV roku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w obecności swoich seminaryjnych przełożonych, zaproszonych gości i wiernych otrzymali odpowiednio posługę lektoratu i akolitatu z rąk ks. bp Jana Zająca; pośród nich także kleryk Wojciech Baran. To wydarzenie liturgiczne jest jednym z etapów formacji kandydatów przygotowujących się do sakramentu kapłaństwa (rok III: posługa lektoratu / rok IV: posługa akolitatu / rok V: święcenia diakonatu / rok VI: święcenia prezbiteratu), a dla nas jest okazją do dziękczynienia i modlitwy w intencji powołania naszego Rodaka… przez wstawiennictwo Matki Bożej Zakliczyńskiej prośmy o wytrwałość i świętość zarówno w posłudze Eucharystii, jak i na drodze do święceń.

Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn

jw i mś / marzec 2014

Słowo „akolita” pochodzi z języka greckiego: „akoluthos” i oznacza – towarzyszący, posługujący, uczeń. Akolita – to mężczyzna (kandydat na kapłana, diakona albo świecki) pomagający diakonowi lub kapłanowi w sprawowaniu Eucharystii w Kościele rzymskim (W. Schenk).
Papież Paweł VI na mocy motu proprio „Ministeria quaedam” z 15 VIII 1972 r. zniósł cztery mniejsze święcenia: lektoratu, akolitatu, ostiariatu i egzorcystatu oraz wyższe święcenia subdiakonatu (wszystkie z ustanowienia Kościoła) i ustanowił dwie posługi: lektoratu i akolitatu.
Lektora i akolity od tej pory nie wyświęca się, lecz ustanawia. Ustanowić może wykonujących te posługi biskup lub wyższy przełożony zakonny. Akolitą może być mężczyzna: alumn seminarium duchownego przygotowujący się do kapłaństwa lub inny świecki mężczyzna. Alumn zostaje akolitą na czwartym roku studiów i jest nim do czasu przyjęcia diakonatu, natomiast inny mężczyzna świecki jest ustanawiany akolitą na stałe. Akolitę ustanawia się podczas Mszy Świętej, po Ewangelii, przez modlitwę i wręczenie pateny z chlebem lub kielicha z winem. Biskup podając patenę lub kielich mówi: „Przyjmij naczynie z chlebem (lub kielich z winem) do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim”. Strojem liturgicznym akolity jest alba, w jej braku komża.
Akolita jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej podczas Mszy Świętej lub poza nią. Może to czynić w braku odpowiedniej liczby kapłanów lub diakonów, a nawet przy ich obecności, gdyby bez pomocy akolity liturgia nadmiernie wydłużyłaby się. Akolita także może zanosić Komunię Świętą chorym w szpitalach lub w domach prywatnych. W braku kapłana lub diakona mógłby akolita zanieść Komunię umierającej osobie w formie Wiatyku. Akolita może też dokonywać puryfikacji (oczyszczenia) naczyń liturgicznych: pateny, kielicha, puszki. Wolno również akolicie dokonać wystawienia i repozycji Najświętszego Sakramentu (w monstrancji lub puszce), jednak bez prawa błogosławienia i przewodniczenia adoracji, jak to czynią kapłani i diakoni. Akolita podczas adoracji jest równy wszystkim zgromadzonym na niej.
ks. Stanisław Hołodok, www.opoka.org.pl