JUBILEUSZ 30-LECIA KAPŁAŃSTWA

Data publikacji: 16 czerwca 2013, 22:46

Jeśli ktoś myślał (słysząc lub czytając o tym wydarzeniu), że niedzielna uroczystość w naszej parafii z okazji 30-lecia Kapłaństwa ks. Stanisława Bętkowskiego, ks. Wiesława Cygana, ks. Józefa Stopki będzie od początku do końca skupiona wokół Jubilatów, to się pomylił… Otóż (jak mogli się przekonać ci, którzy przyszli) ta Eucharystia była przede wszystkim uwielbieniem Boga w Trójcy Świętej za sakrament święceń, kapłaństwo, dary życia, wiary i powołania – także te nowe; za łaski, jakie Pan posyłał i wciąż posyła ludziom – przez Tych, których wybrał… W drugiej kolejności płynęły słowa wdzięczności wobec Czcigodnych Kapłanów za ich dotychczasową posługę, pracę, trud i poświęcenie oraz życzenia na kolejne lata, by podążali za Chrystusem – Najwyższym i Wiecznym Kapłanem zawsze ku świętości i ku niebu.

Wyjątkowość tego wydarzenia w naszej parafii bierze się przede wszystkim z obecności samych Kapłanów Jubilatów, z jednego seminaryjnego rocznika 1983, których po wielu latach łączy Zakliczyn (obecny ks. proboszcz i dwóch ks. rodaków); także pozostałych Kapłanów Rodaków, którzy przyjęli zaproszenie tj. ks. Stefana Misińca, o. Maurycego Oramusa, ks. Zbigniewa Płachty, ks. Macieja Półtoraka, ks. Rafała Salawy, ks. Franciszka Ślusarczyka, kl. Wojciecha Barana oraz innych Gości – na czele z mamą ks. Stanisława – w tym, przedstawicieli wszystkich grup parafialnych. Na uwagę zasługuje piękna i niezwykle wzruszająca oprawa liturgiczna (przygotowana przez służbę ołtarza, grupę apostolską i scholę, grupy parafialne… a wszystko pod kierunkiem „mistrza ceremonii” naszego wikariusza – ks. Damiana), która przybliżyła zgromadzonym sens i wartość tego modlitewnego spotkania, uświetniona grą niezawodnej orkiestry z Biskupic pod kierunkiem p. Marka Konarskiego, organisty. W czasie Mszy św. homilię wygłosił ks. prałat dr Stefan Misiniec, były wikary parafii Zakliczyn, wychowawca i opiekun duchowy ks. Stanisława i ks. Wiesława. W niej przedstawił kontekst biblijny kapłaństwa przywołując niektóre wydarzenia, jakie łączyły go z Jubilatami oraz osobiste doświadczenia pracy duszpasterskiej. Słowa uznania wobec wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości na początku wygłosił ks. Józef, a słowa podziękowania wobec wielu ludzi spotkanych i zasłużonych w czasie tej 30-letniej posługi kapłańskiej przekazał na zakończenie ks. Wiesław. Hymn „Te Deum”, który wspólnie odśpiewaliśmy w czasie Komunii św. był zwieńczeniem modlitwy dziękczynienia i uwielbienia Boga za Eucharystię i Kapłaństwo. To spotkanie wspólnoty parafialnej wokół ołtarza Pańskiego i wokół Kapłanów Jubilatów, na długo pozostanie w pamięci i niech przyniesie dobre owoce w naszym życiu osobistym i rodzinnym. W tym miejscu, jeszcze raz przypomnijmy życzenia…

(od dorosłych i młodzieży)
Czcigodni Kapłani – Dostojni Jubilaci: ks. Stanisławie, ks. Wiesławie, ks. Józefie!
W tym roku, który przeżywamy pod znakiem cnoty WIARY, pragniemy razem z Wami przez wspomnienie powrócić do dnia Waszych święceń, aby jako wspólnota Kościoła „parafia Zakliczyn” (tak bliska Waszemu sercu), przez modlitwę podziękować za 30 lat kapłaństwa, czyli Waszej służby Bogu i ludziom. Na mocy tego sakramentu działacie 
(in persona Christi-Capitis) w osobie Chrystusa-Głowy i w imieniu całego Kościoła, zwłaszcza w czasie Eucharystii. Dziś, zgromadzeni wokół ołtarza Pańskiego, za chwilę złożymy ofiarę uwielbienia Boga w Trójcy Świętej za Jego obecność (wśród nas) przez Wasze życie, wiarę i powołanie
ŻYCIE – rodzi się w miłości, a więc jest darem; ten zaś przyjęty w sposób jedyny i niepowtarzalny staje się odpowiedzią człowieka na Boże wezwanie: „ (…) abyście szli i owoc przynosili (…) ” Już od 30 lat kapłaństwo jest Waszą drogą życiową – wybraną i realizowaną – świadomie, odpowiedzialnie i ofiarnie…
WIARA – otrzymana na Chrzcie Świętym, od Boga i we wspólnocie Kościoła; musi wzrastać i rozwijać się dla naszego zbawienia. Drodzy Kapłani, każdego dnia przez posługę słowa, sakramentów i miłości, pielęgnujecie swoją wiarę tak, aby jej owoce przekazywać tym, do których zostaliście posłani.
POWOŁANIE – to głos Boga w sercu człowieka, który wyznacza najlepszą i najprostszą drogę do spotkania Stwórcy ze stworzeniem. Ten Głos, który powołał Was do kapłaństwa przyjęliście z odwagą i ufnością, gotowi do pracy dla Królestwa Bożego, aby „zapalać, podtrzymywać i rozprzestrzeniać ogień chrześcijańskiej miłości wśród wierzących”, aż do końca… pośród radości oraz trudu i wyrzeczenia.
Czcigodni Kapłani… owoce Waszego życia, wiary i powołania, owoce Waszego kapłaństwa (już trzydziestoletniego) są dla nas autentycznym znakiem Bożej obecności pośród nas – za wszystkie, dziękujemy!
Dostojni Jubilaci… życzymy Wam, aby Bóg Ojciec przez kolejne lata wspierał swoją łaską Was i Wasze rodziny, oraz wszystkie dzieła, które podejmujecie w Kościele; aby Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan żył w Waszych sercach i napełniał je światłem, pokojem i dobrocią; aby Duch Święty Was oświecał, kierował, prowadził, wspierał i uświęcał; i aby Maryja-Matka kapłanów (szczególnie z tego miejsca, gdzie czcimy ją jako MB Różańcową-MB Zakliczyńską) nieustannie modliła się razem z nami o to, byście jak najdłużej i jak najpiękniej służyli Bogu, Kościołowi i ludziom…
Szczęść Boże!

(od dzieci)
CZCIGODNI JUBILACI:
KSIĘŻE PROBOSZCZU I KSIĘŻA RODACY!
30 LAT – TO BARDZO DUŻO
W SŁUŻBIE BOGU, KOŚCIOŁOWI I LUDZIOM.
NA ŚWIECIE JESZCZE NAS NIE BYŁO,
GDY W WASZYCH SERCACH SIĘ ZRODZIŁO
POWOŁANIE… ABY BYĆ KAPŁANEM;
I TAK ZA JEZUSOWYM POSZLIŚCIE WEZWANIEM:
CAŁEMU ŚWIATU GŁOSIĆ EWANGELIĘ
CZYNEM, SŁOWEM, MODLITWĄ I ŚPIEWEM.
DZIŚ – JUBILEUSZ – CZAS DZIĘKCZYNIENIA I UWIELBIENIA,
PRZYJMIJCIE WIĘC OD DZIECI TE PROSTE ŻYCZENIA:
NIECH BÓG WAM DAJE WSZYSTKIEGO, CO TRZEBA
TAK, BY KAPŁAŃSTWO BYŁO DLA WAS DROGĄ DO NIEBA!
ABY ŚWIĘTE I SZCZĘŚLIWE BYŁO WASZE ŻYCIE,
PRZYNOSIMY W PREZENCIE MODLITWĘ I SŁODYCZE.

czerwiec 2013

już wkrótce FOTO RELACJA z tej uroczystości

zob. także ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ 30-LECIA KAPŁAŃSTWA