„złożone datki będą wyrazem troski o nasze wspólne kulturowe dziedzictwo”

Mam przyjemność poinformować, że już po raz czwarty w dzień Wszystkich Świętych i w dniu Zadusznym (sobota i niedziela) na cmentarzu parafialnym w Zakliczynie będziemy uczestniczyć w kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Dzięki hojności darczyńców poprzednie kwesty przyniosły kwotę 18.359,02 złotych i 114 euro, co pozwoliło na restauracje 6-ciu kamiennych pomników.

W tym roku wytypowano 2 nagrobki, które poddane będą renowacji. Są to miejsca spoczynku: śp. dzieci Baltazara Sudra i Magdaleny z domu Knet: Wiktorii, Jędrzeja, Baltazara zmarłych w latach 1892-94 oraz grób śp. Kazimierza Ślusarczyka zmarłego w roku 1866 – znajdujące się po prawej stronie brzozy przy głównej alejce cmentarza. Przy wyborze obiektów do odnowienia brano pod uwagę ich stan, wartość jako zabytku. Warunkiem koniecznym podjęcia renowacji jest odczytanie napisów, komu są one poświęcone.
O uczestnictwo w kweście zostaną poproszone Organizacje działające na terenie Parafii: Rada Parafialna, Radni Gminni, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia, przy udziale młodzieży przygotowującej się pod okiem ks. Damiana do Sakramentu Bierzmowania, w porozumieniu z Proboszczem parafii. Złożone datki będą wyrazem troski o nasze kulturowe dziedzictwo. Cieszy nas fakt, że wiele osób, które wsparły naszą akcję, mówi, że ”zbiórka to bardzo dobry pomysł, bo do tej pory o zabytkowe nagrobki nikt tak naprawdę nie dbał”.

Koordynator kwesty
Wiesław Święch