IV kwesta w Zakliczynie – podsumowanie

Data publikacji: 6 listopada 2014, 21:04

Tegoroczna kwesta prowadzona na cmentarzu w Zakliczynie w Dzień Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przyniosła pokaźny plon w postaci ofiar na ratowanie i odnowienie starych, znajdujących się w złym stanie, zabytkowych nagrobków. W ciągu dwóch świątecznych dni zebrano kwotę: 7.652,79 zł i 11,04 euro.

Piękna jesienna, słoneczna pogoda sprzyjała ponad 100 kwestarzom, którzy włączyli się w tą cykliczną już akcję. Podobnie jak w latach ubiegłych w kwestowanie włączyły się całe rodziny – stała mama z tatą, ich dzieci, bliższa i dalsza rodzina oraz zaprzyjaźnione z nimi osoby, bywało, że w oba dni. Serdeczne słowa podziękowania należą się wszystkim ofiarodawcom, którzy złożyli swe datki do naszych puszek. Już na wiosnę będą mogli podziwiać owoce swej hojności w postaci najprawdopodobniej dwóch lub trzech odrestaurowanych kamiennych pomników.

Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję a więc: Radnym Gminnym i Parafialnym, Sołtysom, Stowarzyszeniom działającym na terenie parafii, Młodzieży przygotowującej się pod okiem ks. Wikarego Damiana do Sakramentu Bierzmowania i na końcu ks. Proboszczowi Józefowi, który patronuje od początku naszej kweście. Zapraszamy za rok!

Koordynator kwesty
Wiesław Święch