Nasz zakliczyński cmentarz nie posiada jakichś specjalnych obiektów zabytkowych. Zaś te nieliczne które są, posiadają swoją wartość historyczną i bezwzględnie należy je zachować, aby były przypomnieniem naszych przodków, a także świadectwem, że i my o nich pamiętaliśmy. To dlatego na starym cmentarzu odrestaurowanych zostało 7 pomników.

Na nowym przeszło 2 lata temu z kasy parafialnej odnowiony został pomnik ks. Józefa Kozika proboszcza tutejszego zmarłego 1912 roku. Zaś z I kwesty na cmentarzu w tymże roku odnowiony został pomnik Wojciecha Sudra i Magdaleny zm. w 1855 i 1856 roku, rodziców Baltazara Sudra, który ofiarował pod cmentarz część swej roli. Rok temu z zebranych środków podczas kwesty odrestaurowane zostały dwa pomniki. Pierwszy to dzieci Budzowskich: Jędrusia, Marysi i Emilci zm. w 1893 roku, a drugi to Marianny Skotnickiej zm. w 1905 roku.

Ponieważ każdy z nas wie jak rosną ceny i płatności przy wypłatach praktycznie niezmiennych od lat, tym trudniej przychodzi nam każde wyciąganie ręki po grosz. Czynimy to jednak w nadziei, że ze zrozumieniem odniesiecie się Państwo do tej sprawy. Tegoroczna kwesta będzie już trzecią z kolei. Zaś typowanych do naprawy zostały trzy pomniki, oczywiście te, których napisy udało się odtworzyć na podstawie zachowanych fragmentów, a także ksiąg metrykalnych. Dziś trudno jest powiedzieć ile i które będą restaurowane, zależy to oczywiście od wielkości zebranych środków.

Przedstawię krótko poszczególne typowane pomniki do restauracji:

1. Pomnik Barbary Suder w pobliżu grobowca Olajossych. Przechylony na bok, napis zlasowany, krzyż złamany leżący na ziemi. Inskrypcja: D.O.M. Tu spoczywa Barbara Sudrowa ze Stasiaków. Umarła 29 czerwca 1882 r. przeżywszy lat 68. Prosi o westchnienie do Boga. Jest to II żona Baltazara Sudra – ofiarodawcy działki pod cmentarz, zamieszkałego w Zakliczynie pod nr 12. (Tu obecnie mieszkają p. Jan i Józef Lejda). Zob. zdjęcie nr 1-2.

2. Pomnik Teresy Sudrowej z Filiciaków. Na głębokości brzozy w kierunku wschodnim. Bardzo zlasowany, a inskrypcja, za parę lat będzie nie do odczytania. Oto jej treść: Tu spoczywa Teresa z Filiciaków Sudrowa. Umarła dnia 2 listopada 1859 przeżywszy lat 39. Prosi przechodnia o westchnienie do Boga. Jest to I żona Baltazara Sudra jw. Zob. zdjęcie nr 3-4.

3. Pomnik Kazimierza Ślusarczyka. Na głębokości i brzozy trochę na wschód. Ogólnie zniszczony i zlasowany, a inskrypcja prawie nie do odczytania. Oto jej treść: Tu spoczywa Kazimierz Ślosarczyk z Zakliczyna przeżywszy 63 lata. Umarł dnia 25 czerwca 1866. Prosi o westchnienie do Boga. Był to mąż Marianny zd. Suder, a dziadek lub pradziadek p. Henryka Wylegały z Pakuza z pod numeru 40. Zob. zdjęcie 5-6.

Organizatorami kwesty jak poprzednio są: Rada Parafialna, Radni, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia działające na terenie Parafii i młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania. Koordynatorem akcji jest p. Wiesław Święch. Prosimy o ofiarę na szczytny cel.

październik 2013 / ks. Józef Stopka – Proboszcz