DZIEŃ SZÓSTY

Data publikacji: 11 maja 2013, 12:26

Sakrament Pojednania to wyjątkowy dzień w czasie Misji świętych, bo jakże mówić o ich duchowych owocach: o spotkaniu z Jezusem w słowie czy modlitwie, nabożeństwie czy eucharystii, w drugim człowieku… bez pojednania z Bogiem i bez pojednania w małżeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie, w parafii. Krok po kroku: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, spowiedź szczera, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu to nasza droga do zwycięstwa dobra nad złem w życiu. Klękamy w konfesjonale, pochylamy się nad tym, co słabe… by mocą ofiary Chrystusa dostąpić Miłosierdzia Bożego i powstać! Świat boi się takich „powstańców”, dlatego deprecjonuje ten sakrament (może samemu – nie przez księdza? może przez internet? itp.) lub w ogóle go odrzuca… – przypomniał w swojej homilii ks. misjonarz. A po drugiej stronie bieguna przykład bł. Jana Pawła II, który co tydzień, w każdą sobotę, korzystał ze spowiedzi św. On, człowiek święty za życia, zawsze miał powody, by prosić Boga o przebaczenie; On siebie i cały świat polecał Bożemu Miłosierdziu. Człowiek musi być wpatrzony bardziej w „literacką” postać syna marnotrawnego, niż w realną innych ludzi… wszyscy kradną, więc ja też; wszyscy kłamią, więc ja też; wszyscy tak robią, więc ja też, itp. Tylko przebaczeniem, miłością i świętością pokonamy zło („zdenerwujemy szatana”) – wyliczał ks. Jarosław, a za przykładem życia bł. Jerzego Popiełuszki także dobrem (zło dobrem zwyciężaj). Bogu niech będą dzięki za ten sakrament, sakrament miłości, miłosierdzia, bo pojednania z Bogiem i bliźnim. Za kapłanów, bo przez ich ręce Bóg przebacza. Za przykład świętych, który nas pobudza do życia pełnego dobrych uczynków. Za wszystkie spowiedzi, które przeżyliśmy i za tę ostatnią, przed śmiercią, która nas przygotuje na spotkanie z Panem. I za grzeszników, którzy wrócili za przykładem syna marnotrawnego; a módlmy się za tych, którzy wrócić nie chcą, którzy odrzucają Miłosierdzie Boże, zwłaszcza tych z naszej parafii, aby ich serca otworzyły się na łaskę.
mś / marzec 2012