DZIEŃ CZWARTY

Data publikacji: 11 maja 2013, 12:25

…to dzień poświęcony pamięci o zmarłych. Wspominamy tych, którzy odeszli do domu Ojca: z naszych rodzin, z sąsiedztwa, z parafii; wszystkich, których kiedykolwiek spotkaliśmy w życiu. Są w naszej pamięci, w naszych sercach, w naszej modlitwie. I dlatego, w tym kolejnym dniu Misji świętych, spotkaliśmy się na cmentarzu parafialnym, aby tam zawołać: „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen” i aby tam stanąć obok Krzyża (krzyża misyjnego) i wyznać wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, na życie wieczne dla tych, którzy już tu spoczywają i dla nas, którzy tu spoczywać będą… Ta przejmująca modlitwa żywych za zmarłych i zmarłych za żywych rozpoczęła się aktem poświęcenia nowego krzyża misyjnego, który, wraz z relikwiami Ojca Świętego bł. Jana Pawła II, był niesiony w stronę kościoła, rozważając stacje Drogi Krzyżowej, kolejno przez mężczyzn, kobiety, dzieci, młodzież, starszych, kapłanów. Idąc za krzyżem szukaliśmy odpowiedzi na pytania: jaka jest nasza wiara, wobec życia i śmierci? jaka jest nasza troska o zmarłych, zwłaszcza modlitwa w ich intencji? jaka jest nasza gotowość na spotkanie z Panem (bo nie znamy dnia ani godziny); i czy ta gotowość obejmuje pełne życie sakramentalne, szczególnie jednocząc się z Bogiem w Komunii św.? Eucharystia (o istocie Eucharystii, o jej znaczeniu w życiu człowieka, o cudach eucharystycznych opowiadał ks. misjonarz w swojej homilii…) daje pokarm na życie wieczne! I za ten pokarm, i za Golgotę, z wdzięcznością przyklękaliśmy, mówiąc: „Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył”. Ta fizyczna i duchowa wędrówka zakończyła się przy kościele, gdzie odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego zainstalowaliśmy krzyż misyjny – to wydarzenie na długo pozostanie w naszej pamięci… Po modlitwie, każdy miał okazję, by osobiście ucałować krzyż i adorować Go w swoim sercu. W dniu dzisiejszym podjęliśmy także wezwanie do postu (postu ścisłego) w intencji zmarłych i żywych – przede wszystkim za nas o dobre owoce Misji świętych, za nasze rodziny, za parafię, za kapłanów i o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne, za nasze troski dnia codziennego, radości i smutki… Modlitwa i post – to nasza odpowiedź na słowa Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
mś / marzec 2012