DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPARLI NASZ WYJAZD,
A SZCZEGÓLNIE KSIĘDZU PROBOSZCZOWI JÓZEFOWI STOPCE,
PANU JÓZEFOWI KACZOR I PANU MARKOWI GĄDEK.
BÓG ZAPŁAĆ!