Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii

Data publikacji: 30 kwietnia 2013, 15:57

W piątek 23 marca ulicami naszej parafii przeszła tradycyjna Droga Krzyżowa… To spotkanie modlitewne rozpoczęliśmy Mszą św. wzbudzając w sercu zarówno wspólnotowe jak i osobiste intencje m.in. o dobre przeżycie Misji świętych i Wielkiego Tygodnia, o Boże błogosławieństwo w pracach remontowo-budowlanych przy kościele oraz o uświęcenie nas i naszych rodzin – codziennego życia! FOTO.GALERIA

Po zakończonej Eucharystii wraz z kapłanami udaliśmy się na Pakuz (w stronę drogi na Działy) idąc za krzyżem, niesionym kolejno przez ministrantów i lektorów, młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, ojców, matki. Blisko czterysta osób w skupieniu przeżywało rozważania stacji Drogi Krzyżowej… Przywołane ewangeliczne opisy przybliżały wydarzenia męki i śmierci Jezusa Chrystusa sprzed prawie dwóch tysięcy lat. Myślą przewodnią tegorocznego rozmyślania była miłość Boga do człowieka – miłość, która pragnie odwzajemnienia i musi stać się źródłem relacji między ludźmi w rodzinie, w sąsiedztwie, w szkole, w pracy, w miejscach odpoczynku, aby w nas samych i na świecie zapanował pokój. Każdy, w tej modlitwie, w tej drodze, niósł nie tylko własne krzyże tj. grzechy, troski, problemy, cierpienia, ale także krzyże tych, którzy obok nas szli, tych, których domy mijaliśmy, tych, których mieliśmy w sercu… naszych bliskich (zwłaszcza chorych); a wszystko w odpowiedzi na wezwanie Zbawiciela: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Mk 8,34) Światło świecy, którą trzymaliśmy w rękach, było symbolem misji ewangelizacyjnej, do której – jako wierzący – jesteśmy powołani. Ewangelizacja to głoszenie Dobrej Nowiny o Bogu w Trójcy Świętej, o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, to świadectwo życia w wierze, i my – uczestnicy tego nabożeństwa, takie świadectwo daliśmy… nie wstydząc się Krzyża i modlitwy na ulicy(!) wobec siebie i wobec innych. Droga Krzyżowa zakończyła się modlitwą wieczorną i wspólnie odśpiewanym apelem jasnogórskim oraz uroczystym błogosławieństwem. Modlitwę i śpiew przygotowali i prowadzili: młodzież z grupy apostolskiej, lektorzy i ministranci.
mś / marzec 2012