Można się spierać o to, czy skoro są ukryte, to czy powinny być publikowane. Są racje za i przeciw. Jeśli ktoś jednak uważa, że nie powinny być ujawniane, to należałoby mu doradzić, aby raczej nie czytał…. Dla jasności jednak zaznaczyć trzeba, że zupełnie skryte nie były, albowiem już ks. Władysław Podhalański przy okazji remontu w 1984 r. odczytał je i tekst umieścił w Kronice parafialnej. Zaś całkiem jawne stały się, kiedy opublikowane zostały w Dziejach parafii. Ponieważ zaś w jednym i drugim ujawnieniu wkradły się błędy, zatem publikujemy je w wersji właściwej.

W bani na sygnaturce jest też trzeci dokument włożony tam w roku 2009 przy okazji remontu wieżyczki. Posiada on jedna zasadniczą wadę: był pisany „na kolanie”, co wszystko wyjaśnia. Natomiast na nowej dzwonnicy wybudowanej w 2012 r., w bani umieszczony został dokument w stylu naśladującym barokowy. Oprócz dokumentu pisanego umieszczone zostały monety i banknoty mniejszych nominałów…, po co to komu? i czy nie szkoda…? – Rzeczywiście szkoda! Szkoda, że nasi praojcowie po wybudowaniu kościoła w 1774 roku nie włożyli do bani banknotów. Byłaby to miła dla nas gratka! … A może ktoś wie, jakie w tym czasie były pieniądze: floreny, guldeny, złote, czy może już korony, albo jeszcze inne? Prosimy napisać. Będzie to wspólna nauka historii. Pozdrawiam.

Ks. Józef Stopka

 [Dokument umieszczony w bani z 1877 r]

„Laudetur Iesus Christus! Dnia 6 lipca 1877 założono tę banię i krzyż na zrestaurowanej tej wieżyczce, która w roku 1774 wystawiona była. Plebanem miejscowym był ks. Jędrzej Kowalczyk rodem z Tarnowa, Dziekanem Dobczyckim WX. ks. Jan Zaremba, pleban w Łapanowie. Właścicielem dóbr Zakliczyn Jego Ekscelencja J. W. Pan Wiktor Kopff, były Prezydent Sądu Wyż-szego w Krakowie z żoną swoją Józefą z Grabowskich. W Czechówce W. Pan Stanisław Oszacki, w Stojowicach W. P. Kasylda Przyborowska, w Sikorzyńcu WP. Wojciech Bednar- ski, dyrektor Szkoły Głównej w Podgórzu. Przytomni: Pan Stanisław Dymek – nauczyciel i Józef Baran -pisarz gminny. Majster ciesielski – Piotr Oramus z Zakliczyna”.

[Dokument umieszczony w bani sygnaturki z 1933 r]

Laudetur Jezus Chrystus! Dnia 7 sierpnia 1933 r, po zbudowaniu nowej sygnatur- ki gruntownie założono tę banię i krzyż. Metropolitą ówczesnym był Ks. Metropolita Adam Sapieha, proboszczem Ks. Józef Raźny rodem z Batowic, kolatorem Kościoła Pan Narcyz Józef Czacki. Komitet Ko-ścielny stanowili: Walenty Nowak z Zakliczyna, Franciszek Wiechniak z Czechówki, Józef Walas ze Stojowic. Architekt budowniczy p. Jan Hołuj młodszy w Myślenicach. Majster ciesielski budował Jan Oramus z Zakliczy- na.

 [Dokument umieszczony w bani sygnaturki w 2009 r]

Laudetur Jesus Christus!
Roku Pańskiego 2009 dnia 23 października, po remoncie strychu kościoła (wzmocnieniu belek stropowych, założeniu izolacji termicznej, założeniu podłogi), a także reparacji sygnaturki (tzn. wymiany poszycia i obiciu blachą miedzianą), założono tę banię. Prace zaś ww. rozpoczęte były 7 września 2009 roku.
Metropolitą Krakowskim był w tym czasie Kardynał Stanisław Dziwisz, proboszczem zakliczyńskim ks. Józef Stopka rodem z Makowa Podhalańskiego, wikariuszem ks. Damian Zając pochodzący z Płok. Sołtysem w Zakliczynie był p. Józef Ślusarczyk, sołtysem Czechówki p. Monika Gądek, a Stojowic p. Stefan Jarząbek. Wójtem Gminy Siepraw był p. Tadeusz Pitala, zaś Prezydentem Rzeczpospolitej p. Lech Kaczyński.
Remont finansowany był z dotacji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Wykonawcą robót była firma p. Stanisława Bobka z Krakowa, zaś nadzór konserwatorski z ramienia kurii sprawował ks. dr Andrzej Nowobilski.

Ks. Józef Stopka – proboszcz
Ks. Damian Zając – wikariusz
Tadeusz Pitala – Wójt Gminy Siepraw
Stanisław Bobek – wykonawca

 [Dokument w bani nowej dzwonnicy z 2012 r]

Laudetur Jesus Christus! W Roku Pańskim 2012, w roku Nawiedzenia Chrystusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie” z Łagiewnik zbudowano tę dzwonnicę; kiedy to na Stolicy Piotrowej w Rzymie zasiadał Jego Świątobliwość Benedykt XVI, kiedy Rządcą Archidiecezji Krakowskiej był J.E. ks. Kard. Stanisław Dziwisz, wcześniejszy kapelan Jego Świątobliwości Rodaka naszego Jana Pawła II, kiedy zakliczyńska parafia do dekanatu myślenickiego należała, a jej dziekanem był ks. Prałat Andrzej Burek, kiedy proboszczem parafii był ks. kanonik Józef Stopka rodem z Makowa Podhalańskiego, wikariuszem ks. Damian Zając z Płok pochodzący, a klerykiem z parafii naszej w seminarium w Krakowie na drugim roku był Wojciech Baran.
Prezydentem Rzeczpospolitej wówczas był p. Bronisław Komorowski, następca po zmarłym tragicznie w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku Lechu Kaczyńskim. Wojewodą Krakowskim był p. Jerzy Miller, Marszałkiem Województwa Małopolskiego p. Marek Sowa, a myślenickim Starostą p. Józef Tomal.
Parafia zakliczyńska do gminy Siepraw należała, której wójtem był Tadeusz Pitala, a Przewodniczącym Rady Gminy p. Tadeusz Żaba. Do parafii zaś trzy wsie należały: Zakliczyn, Czechówka i Stojowice. Funkcje sołtysa w Zakliczynie p. Marta Ślusarczyk pełniła, w Czechówce p. Krzysztof Nawalany, a w Stojowicach p. Stefan Jarząbek.
Początkiem marca rozpoczęto prace budowlane, 14 kwietnia dzwony ze starej dzwonnicy przeniesiono, oraz zawieszono i uruchomiono, banię zaś z krzyżem obecnie, tj. 13 czerwca założono. Całością prac p. Wiesław Wida z Krakowa kierował, a koszta w całości tj. 210 tysięcy złotych społeczność parafialna znieść musiała.
Wszystko to na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego niech przez wieki całe te dzwony głoszą i budowla ta opowiada. Amen! 

Zakliczyn 13.06.2012 r.

ks.Józef Stopka – proboszcz

ks. Damian Zając – wikariusz

Prac. Wyr. Artystycznych

Edward Prokopowicz

Wykonawca bani (kuli) i krzyża

Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn Parafia Zakliczyn