W niedzielę 24 listopada na życzenie papieża Franciszka i ks. kard. Stanisława Dziwisza odbyła się przy kościele zbiórka pieniędzy do puszek dla poszkodowanych przez tajfun i trzęsienie ziemi na Filipinach; zebrano 7056,00 zł – wszystkim ofiarodawcom dziękujemy!!!

„W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka o modlitwę i pomoc dla ofiar tajfunu Haiynan, a także w jedności z całym Kościołem w Polsce, proszę o ducha chrześcijańskiej solidarności z poszkodowanymi na Filipinach. Skutki tragedii są ogromne, prawie 10 milionów mieszkańców wymaga natychmiastowej pomocy, a wielu z nich elementarnych środków, niezbędnych do przeżycia.

Caritas Polska, dzięki ofiarności wiernych nie pierwszy raz wspiera Filipińczyków. Dwa lata temu po przejściu tajfunu Sendong, który zniszczył region Cagayan de Oro zorganizowano zbiórkę, dzięki której wielu filipińskim rodzinom zdołano odbudować zniszczone domy. Tym razem, już 11 listopada br. została przekazana kwota 50 tysięcy euro na wodę pitną i doraźną pomoc żywnościową. 
Gorąco proszę, aby niedziela 17 listopada 2013 r. stała się w Kościele krakowskim dniem modlitwy i duchowej jedności z cierpiącymi mieszkańcami Filipin. Proszę również, aby w tę niedzielę (a jeśli ks. proboszcz uzna za właściwe w następną 24 listopada) we wszystkich kościołach Archidiecezji Krakowskiej została przeprowadzona zbiórka do puszek z przeznaczeniem na ten cel.

Zebrane pieniądze należy przekazać na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków (PLN)
nr 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001
z dopiskiem „Filipiny”

Na podejmowane dzieła miłosierdzia wobec cierpiących Braci na Filipinach, z serca wszystkim błogosławię.”
Kraków, dnia 14 października 2013 r.
kard. Stanisław Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski

mś / listopad 2013