Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski ogłosił dekret po wprowadzeniu zagrożenia epidemicznego.

Skan dokumentu dostępny jest tutaj oraz na stronie internetowej diecezji.

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższej informacji w kręgach duchowieństwa.

Łączę wyrazy szacunku,
Ks. Sebastian Kowalczyk