Nowe artykuły ks. Proboszcza „o cmentarzach” i „klęsce głodu po rabacji”

Data publikacji: 3 grudnia 2013, 21:53

To trzeba przeczytać! Nowe artykuły ks. Proboszcza to owoce długiej i cierpliwej pracy jaką podjął analizując kolejne dokumenty archiwalne.

Pierwszy szczegółowo opowiada o cmentarzach w Parafii tj. opisuje miejsca pochówku i czas ich funkcjonowania oraz liczbę, datę i przyczynę zgonów (dawnych); jest kontynuacją lub zaprzeczeniem faktów i wniosków przedstawionych w artykule „Zakliczyńskie cmentarze”. W drugim znajdują się informacje dotyczące rabacji galicyjskiej i klęski głodu w latach 1846-47 na terenie wybranych miast i wsi, także w Zakliczynie, Czechówce i Stojowicach; ma charakter roboczy czyli otwarty na dalsze badania historyczne. Oba są bardzo interesujące z punktu widzenia historyka-badacza i mieszkańca Parafii, mówią o naszych przodkach i miejscach, na lub obok których mieszkamy. 

mś / grudzień 2013