Nowenna do MB Zakliczyńskiej

Wezwania śpiewane:

I.

K.: Matko Boska za nami wstawiaj się.

W.: Matko Boska za nami wstawiaj się.

K.: Jutrzenko zaranna na niebie. / W.: O Maryjo, błagamy Cię.

Piękniejsza nad słońce i gwiazdy.

Śliczniejsza nad cedry Libanu.

Cudniejsza nad perły i złoto.

Przez Serce Twe niepokalane.

K.: Matko Boska za nami wstawiaj się.

W.: Matko Boska za nami wstawiaj się.

K.: Panno, łask Bożych pełna. / W.: Hołd Ci oddaje, wierny Twój lud.

Panno, księżno niebieska.

Panno, Niepokalana.

Panno, cnót wszelkich kwiecie.

Panno, ucieczko nasza.

II.

K.: Tyś pierwszy po Bogu ozdoba. / W.: O Maryjo, błagamy Cię.

Tyś chwałą Kościoła świętego.

Tyś wszystkich zbawionych radością.

Tyś ludu grzesznego ucieczką.

Przez Serce Twe niepokalane.

K.: Matko Odkupiciela. / W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Matko pięknej miłości.

Matko nienaruszona.

Matko Bożej modrości.

Matko nasza Najświętsza.

III.

K.: Królowo zastępów Anielskich. / W.: O Maryjo, błagamy Cię.

Królowo wyznawców i świętych.

Królowo Różańca Świętego.

Królowo trwałego pokoju.

Przez Serce Twe niepokalane.

K.: Witaj Bogarodzico. / W.: Hołd Ci oddaje wiemy Twój lud.

Witaj łask pośredniczko.

Witaj wiary przykładzie.

Witaj nadziejo nasza.

Witaj kwiecie miłości.

Modlitwa do Matki Boskiej Zakliczyńskiej

Matko Chrystusowa, Maryjo, Matko Zakliczyńskiej Ziemi! Już od dawna z Twego obrazu w tej świątyni na nas spoglądasz. Cicha i skromna, zapraszasz do siebie tych, którzy Tobie ufają i oczekują Twojej pomocy. Przyjmij Dobra Pani nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy – jako Matce naszego Pana. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Archanioł Gabriel i jak Cię sławi Kościół przez wieki… Przychodzimy do Ciebie z ufnością, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga, przynosimy Ci nasz trud codzienny, nasze radości i nasze nędze:. Wstawiaj się za nami u Boga, bo trzeba nam światła i mocy, bo potrzebne nam miłosierdzie, gdy słabniemy i upadamy, łaska, aby żyć według Bożych przykazań. Polecamy Ci Matko, Kościół Krakowskiej Ziemi, jego zadania i potrzeby. Weź w Swą opiekę naszych biskupów i kapłanów, rodziny zakonne i lud wierny. Bądź nam Pocieszycielką i Wspomożeniem. W Twoje matczyne ręce oddajemy dzieci i młodzież, małżeństwa i rodziny, a zwłaszcza tych, którzy już kończą swoją ziemską drogę. Matko przyjmij, Matko nie opuszczaj, Matko prowadź nas do nieba.

Wezwania:

K.: Pani Zakliczyńska, w dzieje naszej Parafii serdecznie wpleciona,

W.: Wspieraj nas w każdej życia godzinie.

K.: Panno wierna, która trwasz wśród nas niewzruszenie.

W.: Wspieraj nas w każdej życia godzinie.

K.: Pocieszycielko chorych i cierpiących – niosąca ulgę w cierpieniach.

W.: Wspieraj nas w każdej życia godzinie.

K.: Matko Pięknej Miłości, która w Swym wizerunku darzysz nas hojnie łaskami.

W.: Wspieraj nas w każdej życia godzinie.

K.: Strażniczko ognisk rodzinnych, Opiekunko młodych,

Ty wiesz czego nam potrzeba.

W.: Wspieraj nas w każdej życia godzinie.

Modlitwa

K.: Tyś nasza ucieczką o Pani.

W.: Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję za Matkę; dozwól, prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W.: Amen.

Odmawiamy: Anioł Pański. (Opracował: Ks. Stanisław Pająk w 1995 rok)