KIM JESTEŚMY? Zwyczajnymi szafarzami Komunii świętej są biskupi, prezbiterzy, diakoni (osoby konsekrowane). Nadzwyczajnymi szafarzami, inaczej mówiąc pomocnikami w udzielaniu Komunii świętej, są świeccy, których Kościół starannie wybiera, odpowiednio przygotowuje i błogosławi upoważniając do tego, by mogli innym podawać Ciało Chrystusa. Najważniejszym zadaniem tej posługi jest zanoszenie Chleba Eucharystycznego do chorych, niepełnosprawnych, starszych. Co miesięczna „pierwszopiątkowa” wizyta kapłana i posługa Spowiedzi i Komunii św. jest dopełniana w niedziele i święta wizytą nadzwyczajnego szafarza i posługą Komunii św. Dzięki temu osoby chore mają możliwość, pomimo ograniczenia fizycznego, na bogate życie duchowe nieustannie wypełnione sakramentami, modlitwą i kontaktem ze wspólnotą parafialną. Drugim zadaniem posługi jest pomoc w udzielaniu Komunii św. w czasie Eucharystii, w sytuacjach wyjątkowych tzn. kiedy liczba wiernych znacznie przedłuża liturgię lub kiedy stan zdrowia kapłana nie pozwala mu na samodzielne podjęcie tych czynności.

NASZ PATRON to św. Stanisław Kazimierczyk; urodził się 27 września 1433 roku w Krakowie. W wieku 23 lat wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu; sześć lat później otrzymał święcenia kapłańskie (1462/63). Był kaznodzieją, spowiednikiem, mistrzem nowicjatu i zastępcą przełożonego. Łączył życie kontemplacyjne z gorliwym duszpasterstwem i troską o najbiedniejszych. W posługę chorym wkładał całe swoje serce: dostrzegał niedolę, wspierał w problemach, podtrzymywał na duchu; regularnie ich odwiedzał przynosząc Najświętszy Sakrament. Zapamiętany jako czciciel Męki Pańskiej, Matki Bożej i św. Stanisława, biskupa. Zmarł 3 maja 1489 roku (w opinii świętości). Pochowano go w kościele Bożego Ciała w Krakowie. 18 kwietnia 1993 roku Jan Paweł II zaliczył go do g rona błogosławionych, a 17 października 2010 roku Benedykt XVI do grona kanonizowanych czyli świętych. Patronem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej został 27 marca 2010 roku zgodnie z decyzją ks. kard. Stanisława Dziwisza.

św. Stanisław

NASZA MODLITWA: Panie Jezu Chryste, Zbawicielu człowieka! Ojciec niebieski posłał Cię, abyś ludzi zniewolonych przez grzech wyprowadził do światła prawdziwej wolności. W czasie ziemskiej wędrówki zawsze byłeś blisko słabych, opuszczonych i cierpiących. Niosłeś pocieszenie strapionym, uzdrawiałeś chorych i wskrzeszałeś umarłych. Twoje otwarte Serce bije nadal w Kościele, a Jego zbawcza moc przemienia nas w sakramentach świętych. W swoim miłosierdziu dałeś i mnie uczestniczyć w tej tajemnicy, powołując do pomocy przy rozdzielaniu Twego Najświętszego Ciała. Pozwoliłeś mi nieść Twoją zbawczą obecność w Komunii świętej do chorych ludzi. Niech moc Twego Ducha przenika mnie do głębi. Spraw, bym sercem chłonąc Twoją łaskę i pełniąc zleconą mi posługę, stawał się widocznym znakiem Twojej obecności w moim środowisku. Maryjo, Matko naszego Zbawiciela, która niosąc Go pod sercem spiesznie zdążałaś do Elżbiety, uproś mi łaskę podobnej gorliwości, gdy idę do powierzonych mi chorych. Święty Stanisławie Kazimierczyku, módl się za nami!

W NASZEJ PARAFII posługę pomocników w udzielaniu Komunii świętej pełnią od 2011 roku Jan Wielgus (Czechówka) i Mariusz Ślusarczyk (Zakliczyn) oraz od 2012 roku Kazimierz Wylegała (Stojowice). Najczęściej chorych i starszych odwiedzamy po Mszy świętej o godz. 7.00 i 9.00 (lub w Stojowicach: po Mszy świętej o godz. 10.15). Te osoby, które pragną w niedziele lub święta przyjąć Ciało Chrystusa, należy zgłaszać kapłanom lub bezpośrednio nadzwyczajnym szafarzom, osobiście lub telefonicznie (J.W. 667789377, M.Ś. 607911415, K.W. 692624389). W czasie obrzędu Komunii św. do modlitwy zapraszamy wszystkich domowników…

KALENDARIUM:
16.04.2011r.  Uroczyste błogosławieństwo nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w Krakowie w Łagiewnikach; grupa VI (w tym J. Wielgus i M. Ślusarczyk) <foto.galeria>
2011r. – liczba odwiedzin chorych z Komunią świętą: 137
31.03.2012r. – Uroczyste błogosławieństwo nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia; grupa VII (w tym K. Wylegała); artykuł: Błogosławieństwo nadzwyczajnego szafarza Komunii św.
2012r. – liczba odwiedzin chorych z Komunią świętą: 444
19.10.2013r. – spotkanie modlitewne nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z rejonu myślenicko-podhalańskiego w Zakliczynie <foto.galeria>
2013r. – liczba odwiedzin chorych z Komunią świętą: 521

WARTO PRZECZYTAĆ:
– Dekret Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego ustanawiający w Archidiecezji Krakowskiej posługę świeckich pomocników w udzielaniu Komunii świętej
– Słowo Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego do parafii, które wprowadzają posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej
– Strona internetowa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej: ogólna i rejonowa
–  Orędzie Ojca Świętego na XXII Światowy Dzień Chorego
– Listy do chorych, ks. Ryszard Siuta CRL: lipiec / sierpień / wrzesień / październik / listopad – 2014

WARTO ZOBACZYĆ:
TV MIŁOSIERDZIE – codzienna internetowa transmisja Godziny Miłosierdzia i Mszy Świętej z bazyliki w Łagiewnikach o godz. 15.00

Tagi: