Aktualności

Intencje Mszalne

Kancelaria Parafialna

Sprzątanie Kościoła

GrupyParafialne

Służba Liturgiczna

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa została założona w naszej parafii 4 listopada 1990 roku i zatwierdzona na teren Archidiecezji Krakowskiej przez Dyrektora Arcybractwa ks. Józefa Woźniaka CM. Podczas uroczystej Mszy św. został poświęcony obraz Serca Jezusowego i zegar Straży Honorowej oraz zostali przyjęci pierwsi członkowie. Dyrektorem i opiekunem został mianowany ks. Stanisław Pająk, proboszcz parafii. Stefania Nowak, która była inicjatorką utworzenia w Zakliczynie arcybractwa, otrzymała dyplom zelatorki. 5 listopada 2000 roku miał miejsce Jubileusz naszej Straży Honorowej. W uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Dyrektora ks. Stanisława Wajdziaka i Proboszcza ks. Stanisława Pająka dziękowaliśmy Sercu Jezusowemu za 10 lat istnienia. Podczas tej mszy została poświęcona chorągiew - sztandar z wizerunkiem Serca Jezusowego z jednej strony i z Zegarem Czuwania z drugiej. Następnie zostali przyjęci nowi członkowie. 3 maja 2002 roku Zofia Cygan otrzymała dyplom zelatorki.

Zamierzeniem tego stowarzyszenia jest umiłowanie, uwielbienie, dziękczynienie, a szczególnie wynagrodzenie Sercu Jezusowemu za grzechy. Każdy członek obiera sobie jedną godzinę w ciągu dnia, w czasie której pamięta w sposób szczególny o Sercu Jezusowym obecnym w tabernakulum i ofiaruje Bogu zwykłe zajęcia tego czasu, nie czyniąc w nich żadnej zmiany. Wybrana godzina jest umieszczona na Zegarze Czuwań Straży Honorowej.

Bierzemy czynny udział w zebraniach formacyjnych, podczas których są rozważane fragmenty Biblii oraz wymieniane bilety. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest świętem patronalnym arcybractwa; przypada ono w piątek po oktawie Bożego Ciała. W każdy pierwszy piątek miesiąca polecamy w Eucharystii wszystkie nasze intencje. Obecnie jest 27 członków…

 

1. Burkat Daniel Zakliczyn - Kolonia
2. Cygan Edward Zakliczyn - Wieś 2 
3. Cygan Stanisław Zakliczyn - Wieś
4. Cygan Zbigniew Stojowice
5. Druzgała Agata Zakliczyn - Graniczna
6. Gądek Monika Czechówka - Podlas 2
7. Hachlica Mirosław Zakliczyn - Wieś
8. Kaczor Józef Czechówka - Gorzków
9. Matoga Józefa Stojowice
10. Nowak Damian Czechówka - Graniczna
11. Nowak Jan Wieś
12. Nowak Karcz Renata Zakliczyn - Graniczna
13. Nowak Mariusz Zakliczyn - Zadziele
14. Panuś Janina Czechówka - Podlas 2
15. Płachta Lucyna Czechówka - Rokitki
16. Szlachta Józefa Zakliczyn - Działy
17. Świech Wiesław Zakliczyn - Zadziele
18. Toporkiewicz Marek Zakliczyn - Kamionka
19. Urbanik Konrad Zakliczyn - Wieś
20. Wielgus Jan Zakliczyn - Zadziele
21. Wylegała Kazimierz Stojowice
22. Żak Józef Czechówka - Gorzków


KALENDARIUM:

27.11.2011r.
- powołanie Rady Duszpasterskiej

07.12.2011r.
- pierwsze spotkanie: omówienie
statutu
oraz podsumowanie działalności Parafii w 2011 r. i przedstawienie planów na 2012 r.

29.01.2012r.
- spotkanie opłatkowe

28.02.2012r.
- omówienie działań dotyczących remontu starej i budowy nowej dzwonnicy

02. i 09. 07.2012r.
- przygotowanie Uroczystości Nawiedzenia
obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła II

14.08.2012r.
- omówienie postępowań prawnych i sprawy bieżące Parafii

13.01.2013r.
- spotkanie opłatkowe
oraz podsumowanie działalności Parafii w 2012 r. i przedstawienie planów na 2013 r.

12.01.2014r.
- spotkanie opłatkowe
oraz podsumowanie działalności Parafii w 2013 r. i przedstawienie planów na 2014 r.

06.12.2015r.
- powołanie Rady Duszpasterskiej

Mały Apostoł to grupa, której praca polega na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych, na których poruszane są różne tematy. Członkami Małego Apostoła są dzieci ze szkoły podstawowej. Aktualnie na każde spotkanie przychodzi około 20 uczestników.
Na spotkaniu poruszamy bardzo różne tematy, związane z życiem Kościoła na świecie (historia, cuda itp.) jak i z bieżącymi wydarzeniami tj. święta. Często poznajemy biografie świętych i błogosławionych, a także innych ważnych dla życia Kościoła osób. Spotkania Małego Apostoła to nie tylko wykład animatora prowadzącego, ale również praca dzieci, która widoczna jest w dyskusjach czy pracy zespołowej na dany temat. Aktywność uczestników przejawia się również w wykonywaniu prac plastycznych. Nierzadko, w trakcie trwania Małego Apostoła, przygotowywane są scenki (biblijne jak i z życia świętych).
Po spotkaniu formacyjnym udajemy się na halę sportową, aby tam ćwiczyć nad kondycją grając w piłkę nożną oraz inne gry zespołowe.
Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbywają się w każdą sobotę o godzinie 10.00 w salce przy kościele.

Legion Maryi powstał w naszej parafii w styczniu 2012r. Jest to grupa, która przede wszystkim modli się (głównie odmawiając różaniec). Swoimi uczynkami i pomocą bliźniemu daje świadectwo jak warto podejmować próbę naśladowania Maryi. Celem Legionu jest głoszenie chwały Bożej. Naszym opiekunem duchowym jest Proboszcz ks. Józef Stopka. Spotkania odbywają się w salce katechetycznej we wtorki o godz. 15.30 - zainteresowanych i wszystkich, którzy chcą należeć do naszego stowarzyszenia katolików - zapraszamy! Kontakt i więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u ks. Proboszcza lub telefonicznie u p. Małgorzaty (tel. 502966629).


Wydarzenia

Pierwsza rocznica powstania Legionu Maryi!

W sobotę 9 lutego 2013 roku w naszej parafii wspólnota Legionu Maryi obchodziła pierwszą rocznicę swojego powstania. Wśród zgromadzonych na wspólnej modlitwie braci i sióstr z naszej parafii, byli zaproszeni przedstawiciele wspólnot Legionu Maryi z Krakowa oraz Wieliczki. Punktem kulminacyjnym uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił opiekun duchowy wspólnoty naszej parafii – ks. Józef Stopka. W słowie skierowanym do zgromadzonych, zwrócił uwagę na cnotę posłuszeństwa, a także samodzielność, którą te wspólnoty się charakteryzują.

Przytaczając słowa Protoewangelii z księgi Rodzaju, czyli pierwszej obietnicy danej rodzicom w raju o przezwyciężeniu szatana, ks. Józef zwrócił uwagę jak ważnym elementem w kształtowaniu wspólnoty, a zarazem każdego człowieka, jest cnota posłuszeństwa i to w najdrobniejszych rzeczach. "Kto bowiem jest wierny w drobnej rzeczy ten i w wielkiej wierny będzie. A kto jest niewierny w małej rzeczy ten i w wielkiej niewierny będzie" (por. Łk 16,10). W Protoewangelii Stwórca wskazuje na Niewiastę jako Tę, która zwycięży szatana. Przywołał w tym miejscu także słowa prymasa kardynała Hlonda, który wielokrotnie powtarzał, iż „…zwycięstwo gdy przyjdzie, to będzie to zwycięstwo Maryi.”

Odnosząc się zaś do samej nazwy wspólnoty ks. proboszcz przypomniał, że Legion to wojsko (armia), a głównym celem takiej struktury jest walka i obrona, w tym przypadku walka ze złem. Przypomniał, że kościół, ten na ziemi, to Kościół walczący, ten który zdobywa królestwo Boże. Odwołał się do słów Pana Jezusa, że "Królestwo Boże gwałt cierpi i gwałtownicy je zdobywają" (Mt 11,12).

Po wspólnej uczcie Słowa Bożego i Eucharystii, przyszedł też czas na wspólne radowanie się przy stole.

„ Kimże jest Ta, która świeci z wysoka, jak zorza,
piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce,
groźna jak zbrojne zastępy.”
 

jw

GALERIA:

  • Legion 001Legion 001
  • Legion 002Legion 002
  • Legion 003Legion 003
  • Legion 005Legion 005
  • Legion 008Legion 008
  • Legion 010Legion 010
  • Legion 014Legion 014

Już wkrótce rusza nasz BLOG!

APOSTOLAT "ZŁOTA RÓŻA", czyli apostolat modlitwy i postu za kapłanów, w wymiarze ogólnopolskim, powstał w 2007 roku; jego koordynatorem jest Teresa Kruszewska, a opiekunem duchowym ks. Marian Matusik. Podstawową jednostką tego ruchu jest grupa 21-osobowa. Początek modlitwy wspólnotowej zaczyna się Mszą św. w pierwszy czwartek miesiąca. Następnie, każda z osób w wybranym przez siebie dniu (wypadającym, co trzy tygodnie) ustalonym z animatorem, rozważa jedną, wyznaczoną na stałe dla całej wspólnoty, tajemnicę RÓŻAŃCA i dziesiątek KORONKI do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Modlimy się w domu (mile widziana modlitwa rodzinna). W tymże dniu każda z osób, ofiarowuje w niżej podanych intencjach dowolny post (wyrzeka się czegoś z pokarmów, zbytecznych rozmów, filmów itp.). Także w tych intencjach można ofiarować udział we Mszy św., adorację Najświętszego Sakramentu, pracę, cierpienie, akty strzeliste (wg uznania).
Ogólnopolskie spotkania „Złotych Róż” odbywają się dwa razy w roku na wiosnę i w jesieni. Pierwszym miejscem spotkania jest Częstochowa - Jasna Góra. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski, gdzie 6 marca 2010 roku, w pierwszą sobotę miesiąca, Apostolat „Złota Róża” uroczyście został oddany Matce Bożej i od tej pory rozpoczęły się coroczne wiosenne czuwania modlitewne w każdą pierwszą sobotę marca. Drugim miejscem spotkania są Obory k. Torunia w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, gdzie począwszy od 9 października 2010 roku rozpoczęły się coroczne jesienne czuwania modlitewne w każdą drugą sobotę października. Obydwa Sanktuaria usytuowane są w górach i złączone ze sobą duchowo w szczególny sposób przez osoby bł. Jana Pawła II i sł. b. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Papież w dniu 3 maja 1982 roku, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, udzielił pielgrzymom przybywającym do Obór swojego błogosławieństwa, a Prymas w dniu 18 lipca 1976 roku nałożył papieskie korony Piecie w Oborach.

INTENCJE DNIA MODLITWY I POSTU ZA KAPŁANÓW:
- dziękujemy Bogu za Sakrament Kapłaństwa,
- prosimy o światło Ducha Świętego i łaskę świętości kapłanów, by byli wierni Bogu, swojemu powołaniu i mówili jednym głosem Chrystusowym,
- prosimy Ducha Świętego, by wzniecił światło nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych,
- prosimy o opiekę Maryi nad kapłanami i nad osobami konsekrowanymi, włącznie z chwiejącymi się w wierze i powołaniu,
- prosimy o wieczny pokój dla zmarłych kapłanów,
- prosimy o wszystkie potrzebne łaski dla papieża Benedykta XVI,
- modlimy się o rychłą beatyfikację sług Bożych kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza kardynała Stefana Wyszyńskiego i Augusta Hlonda, oraz o kanonizację papieża Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszki, 
ks. Michała Sopoćki.

DUCHOWE OWOCE I KORZYŚCI z uczestnictwa w apostolacie:
1. Okazujemy miłość Panu Jezusowi: odpowiadając na Jego wezwanie: ”Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,38) i odwdzięczając Mu się za dar Kapłaństwa i Eucharystii.
2. Okazujemy się posłuszni Maryi, zatroskanej o swoich umiłowanych synów kapłanów.
3. Jesteśmy w ten sposób jedną „złotą różą” (duchową) w MARYJNYM  OGRODZIE RÓŻ. Naszą „ różą” przyozdabiamy Sanktuarium Nieba i tron naszej Królowej.
4. Ubogacamy Kościół, wypraszając ogrom łask dla kapłanów, alumnów i osób konsekrowanych oraz święte powołania kapłańskie.
5. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym ukochanym kapłanom każdego dnia.
6. Pan Jezus powiedział: „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7) oraz „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Jesteśmy więc pod szczególną opieką Jezusa i Maryi oraz bł. Jana Pawła II jako patrona naszego apostolatu.
7. Cieszymy się bliską więzią z Panem Jezusem, w oparciu o Jego słowa: „Gdzie dwaj, albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

W NASZEJ PARAFII Apostolat „Złota Róża” powstał 2 lutego 2012 roku (w pierwszy czwartek miesiąca). Nasza wspólnota składa się z 21 osób (16 - z naszej parafii, 2 - z Sieprawia, 2 - z Myślenic, 1 - z Dobczyc). Animatorką ruchu jest Ewa Podgórska. W tej chwili, nasza modlitwa ma charakter indywidualny tzn. każda z osób, zgodnie z regułą, podejmuje ją w domu, ale staramy się także o podjęcie wymiaru wspólnotowego tj. poprzez wspólny udział we Mszy św. czy w adoracji Najświętszego Sakramentu.

KONTAKT:
Ewa Podgórska (tel. 501949767) i Teresa Kruszewska (tel. 602425804)
www.apostolat-zlota-roza.pl

WARTO PRZECZYTAĆ i ZOBACZYĆ:
Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa (nowość!)
Sanktuarium MB Bolesnej w Oborach
artykuł "Matka wszystkich kapłanów"

Co nowego na stronie?

Adres Parafii

Rzymskokatolicka Parafia

pw. Wszystkich Świętych

Zakliczyn 24, 32-406 Zakliczyn

tel. 12 3730270

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pogoda w naszej Parafii