Witamy! Parafia Wszystkich Świętych w Zakliczynie dekanatu myślenickiego, archidiecezji krakowskiej, obejmuje trzy miejscowości Czechówkę, Stojowice (kaplica) i Zakliczyn (kościół parafialny). Parafia erygowana przed 1325 rokiem; kościół parafialny wybudowany w latach 1773-74, a konsekrowany w 1776 roku. Szczególną czcią i kultem wiernych jest otoczony obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem – Matki Bożej Różańcowej, Pani Zakliczyńskiej. Bogata historia parafii i kościoła oraz współczesne działania duszpasterskie i modlitewne tworzą interesujący obraz życia Kościoła lokalnego. Zapraszamy do czytania, oglądania i słuchania, wspólnej modlitwy, także do pisania (o nas i do nas). A przede wszystkim do zwiedzania – zapraszamy do Zakliczyna!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pod nazwą „Uchronić od zniszczenia i zapomnienia przydrożną kapliczkę pw. Maryi Niepokalanie Poczętej w Zakliczynie”
współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł operacji
Uchronić od zniszczenia i zapomnienia przydrożną kapliczkę pw. Maryi Niepokalanie Poczętej w Zakliczynie.

Cele operacji
Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i zahamowanie procesu destrukcji kapliczki poprzez wykonanie pełnego zakresu konserwacji technicznej i estetycznej figury.

Opis operacji
Realizacja projektu wynikła z potrzeby przeciwdziałania pogarszającemu się stanu technicznego kamiennej kapliczki wpisanej do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie - numer rejestru B-309/M, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 593/10 w miejscowości Zakliczyn w Gminie Siepraw. Kapliczka zlokalizowana jest w pobliżu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie.

CHARAKTERYSTYKA KAPLICZKI: Kapliczka pw. Maryi Niepokalanie Poczętej z 1865 r. to kapliczka jednokondygnacyjna bez fundamentu. Cokół spoczywa na dwóch stopniach kamiennych. Dolny stopień o wymiarach 1,40 x 1,44 m miał spełniać rolę fundamentu. Na nim profilowana podstawa i postument, na którym wyryte imię ANTONI, poniżej płycina w rytowanej ramce o wciętych ćwierć koliście narożnikach ze śladami rytowanego napisu, dziś już zupełnie nieczytelnego. Wyżej zaś, na froncie cokołu we wnęce płaskorzeźba Chrystusa pojmanego zwanego Nazareńskim o wysokości 70 cm w koronie cierniowej na głowie, a pod jego stopniami inskrypcja: RP.1865. Postument nakryty profilowanym gzymsem z dwustopniowym cokolikiem, na którym figura Niepokalanie Poczętej. Pod Jej stopniami jest półksiężyc. Prawą rękę ma lekko wzniesioną, w lewej berło, a na głowie koronę zamkniętą (bez welonu). Całkowita wysokość kapliczki 3,40 m. Kapliczka pokryta była ozdobnym blaszanym baldachimem, który uległ zniszczeniu. Obecnie przykryta bezstylowym współczesnym daszkiem.

ZAKRES OPERACJI: Operacja zakłada wykonanie kompleksowej konserwacji technicznej i estetycznej kapliczki. Szczegółowy zakres prac został opisany w Programie Prac Konserwatorskich.

Finansowanie wg wniosku o płatność końcową:
Całkowity koszt realizacji operacji 34.415,51 zł
Wnioskowana kwota pomocy dla operacji 25.000,00 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odnowienie kamiennej kapliczki w otoczeniu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie” współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł operacji
Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odnowienie kamiennej kapliczki w otoczeniu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie.

Cele operacji
Celem ogólnym operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i zahamowanie procesu destrukcji kapliczki poprzez wykonanie pełnego zakresu konserwacji technicznej i estetycznej kolumny. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców LGD oraz promowanie obszarów wiejskich, a także wpłynie na wzmocnienie więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania - obszarem wiejskim i kultywowanie lokalnych tradycji. Realizacja operacji zapewni osiągnięcie celu ogólnego nr 2 LSR "Rozwój turystyki w oparciu o walory środowiska z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi z uwzględnieniem agroturystyki", oraz celu szczegółowego nr 2.3. "Wypromowanie obszaru jako atrakcyjnego turystycznie".

Opis operacji
Realizacja projektu wynika z potrzeby przeciwdziałania pogarszającemu się stanu technicznego kamiennej kolumny, wpisanej do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, zlokalizowanej w miejscowości Zakliczyn, w Gminie Siepraw. Obiekt znajduje się w otoczeniu zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie i pochodzi najprawdopodobniej z 1826 r. Kamienna kapliczka w formie kolumny stojącej na prostopadłościennym cokole ujętym od dołu i od góry w profilowane gzymsowanie, ustawionym na dwóch kamiennych stopniach, wzniesionych na rzucie kwadratu. Głowica kolumny w formie profilowanej kwadratowej nakrywy, na której ustawiono niewysoki prostopadłościenny postument zwieńczony profilowanym gzymsowaniem, w szycie metalowy. Krucyfiks z małymi płaskimi figurkami asystencyjnymi prawdopodobnie odlanymi w cynku. Cokół i kolumna wraz z podstawą wykonane z piaskowca obrabianego gładko. Krucyfiks przypuszczalnie za stopu żelaza, figury asystencyjne odlane z metalu, prawdopodobnie cynk. Stan zachowania kolumny jest następujący: powierzchnia zabrudzona, kamień silnie zawilgocony w partii podstawy i cokołu, co przyczynia się do rozwoju na jego powierzchni mchów i porostów. Pierwszy stopień przysypany częściowo ziemią. Od fontu stopień pękł i wykruszył się tworząc dość duży ubytek. Na skutek dezintegracji ziarnistej warstwy przypowierzchniowej, uległa prawie całkowicie zatarciu inskrypcja na froncie cokołu. W partii gzymsowania nakrywy wieńczącej cokół widoczne doraźne uzupełnienia gipsem. Konserwacja techniczna będzie polegała na odczyszczeniu powierzchni kamienia i usunięciu wadliwych uzupełnień, konsolidacji strukturalnej kamieni. Zakłada się zahamowanie procesu destrukcji kapliczki poprzez wykonanie pełnego zakresu konserwacji technicznej i estetycznej. Na wstępie prac proponuje się odsłonięcie kamiennych stopni po uprzednim uporządkowaniu terenu wokół obiektu, wycięciu części krzewów, których system korzeniowy powoduje naruszenie podstawy, wykonaniu odwodnieniu i odpowiedniego posadowienia. Konserwacja techniczna będzie polegała na odczyszczeniu powierzchni kamienia i usunięciu wadliwych uzupełnień, konsolidacji strukturalnej kamienia. W ramach konserwacji estetycznej zakłada się uzupełnienie rażących ubytków formy masą sztucznego kamienia. Uzupełnieniu ubytków stopni metodą kaszlowania stosując ten sam rodzaj piaskowca. Odnośnie elementów metalowych zakłada się odczyszczenie powierzchni z zabrudzeń i produktów korozji, zabezpieczenie powierzchni lamierem zawierającym inhibitory korozji, pokrycie powierzchni rzeźb powłoką lakieru grafitowego. Realizacja projektu rozpocznie się w kwietniu 2011 r., a zakończy w czerwcu 2011 r.

Finansowanie wg wniosku o płatność końcową:
Całkowity koszt realizacji operacji 31.600,59 zł
Wnioskowana kwota pomocy dla operacji 22.120,41 zł

1. Nawiedzenie Obrazu wraz z relikwiami św. Faustyny i bł. Jana Pawła II rozpoczyna się ok. godz. 17 i trwa do godz. 16.30 dnia następnego.
2. Samochód kaplica ma wysokość 320 cm, dlatego trzeba przemyśleć trasę przejazdu, gdyby były niskie wiadukty.
3. Samochód prowadzi wyznaczony kapłan z Sanktuarium, z którym należy uzgadniać wszelkie szczegóły przejazdu i Nawiedzenia.
4. Sam Obraz Jezusa Miłosiernego ma wysokość 240 cm, szerokość 120 cm, zaś specjalnie przygotowany postument pod Obraz ma rozmiary: 145 x 65 x 45 cm. Zrobione są dwa jednakowe postumenty, aby kolejna parafia mogła zabrać do przygotowania już dzień wcześniej z tej parafii, która kończy czas Nawiedzenia.
5. Do niesienia relikwii trzeba wyznaczyć dwie delegacje (po 3 osoby), natomiast do niesienia Obrazu trzeba 6 mężczyzn (w miarę równej wysokości - np. strażacy), bo Obraz waży 110 kg. Czterech mężczyzn niesie Obraz w pozycji opuszczonych rąk, a dwóch asystuje po bokach trzymając Obraz w pionie. Gdyby wejście do świątyni było zbyt niskie, trzeba będzie wnosić Obraz w pozycji pochyłej - wg zaleceń Kustosza.
6. Po przyjeździe Obrazu do wyznaczonego miejsca przy kościele, gdzie ustawiona jest już cała asysta, Kustosz pozdrawia Ks. Biskupa oraz wita się z Proboszczem Parafii, i najpierw przekazuje relikwie św. Faustyny oraz bł. Jana Pawła II poszczególnym delegacjom, które po przyjęciu ustawiają się w procesji. Następnie Kustosz otwiera drzwi kaplicy, by przygotować Obraz do procesji. Biskup i Proboszcz mogą ucałować ramę Obrazu na znak przyjęcia Pana Jezusa w tej Parafii, zaś wyznaczeni mężczyźni proszeni są o dostosowanie się do poleceń Kustosza. Konieczna jest jedna zaufana osoba, która pozostanie przy samochodzie-kaplicy, a po powrocie Kustosza wskaże mu drogę bezpiecznego przejazdu oraz zaparkowania samochodu na kolejne godziny postoju. Samochód-kaplica to specjalny VW o długości 530 cm, szerokości 190 cm i wysokości 320 cm.
7. W świątyni postument pod Obraz ustawiamy wcześniej, ale bez kwiatów, aby był łatwy dostęp podczas procesji oraz umieszczania Obrazu. Relikwiarze są podobnej wielkości i można je ustawić w wyznaczonym miejscu lub na ołtarzu. Po ułożeniu Obrazu na postumencie drążki zanieść do zakrystii.
8. Przy umieszczaniu kwiatów trzeba zwrócić uwagę, aby nie dotykały samego Obrazu i nie zasłaniały napisu: Jezu, ufam Tobie!
9. Gdyby warunki atmosferyczne były niesprzyjające, jest przygotowany specjalny pokrowiec na Obraz, a na postumenty są również pokrowce.
10. Samochód-kaplica jest koloru białego. Z przodu jest logo z napisem: Miłosierdzie źródłem nadziei, a po bokach papieskie herby: Jana Pawła II i Benedykta XVI. W razie potrzeby trzeba pomyśleć o możliwości umycia samochodu, by mógł w sposób godny tego wydarzenia przewozić Obraz wraz z relikwiami.
11. Pożegnanie Obrazu będzie według sugestii liturgicznych, zaś samo umieszczenie Relikwii oraz Obrazu w samochodzie-kaplicy podobnie jak przy przyjęciu: najpierw włożenie relikwii, a następnie Obrazu.
12. Do następnej parafii może Kustoszowi towarzyszyć Ks. Proboszcz, a sam przejazd winien być eskortowany przez Policję lub Straż Pożarną.
13. Nie przewidujemy specjalnego kierowcy na czas Peregrynacji, ale jest prośba o przygotowanie na plebanii pokoju dla Kustosza na czas pobytu, by mógł nabrać sił do dalszej posługi.
14. Wszystkie inne wynikłe wątpliwości należy uzgadniać z Kustoszem.

<plik do pobrania .pdf>

12.07.2012 (czwartek)

7.00 Msza św. z nauką ogólną

18.00 Msza św. z nauką ogólną

21.00 Apel Jasnogórski

 

13.07.2012 (piątek)

7.00 Msza św. z nauką ogólną

19.00 Msza św. z nauką ogólną oraz Procesja Fatimska i Apel Jasnogórski

 

14.07.2012 (sobota)

7.00 Msza św. z nauką ogólną

8.00 – 12.00 i 14.00 – 16.00  SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

18.00 Msza św. z nauką ogólną

21.00 Apel Jasnogórski

 

15.07.2012 (niedziela)

7.00 Msza św. z kazaniem

 9.00 Msza św. z kazaniem

10.15 Msza św. w Stojowicach

11.30 Msza św. z kazaniem

13.00 Msza św. z kazaniem

--------------------------------------

16.00 - Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo oczekiwania

16.30 - Procesyjne wyjście z kościoła i oczekiwanie na Zagrodach

17.00 - Przywitanie obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii

          - Procesyjne wprowadzenie

          - Intronizacja Obrazu, Relikwii i liturgiczne powitanie

17.30 - Eucharystia kapłanów dekanatu pod przewodnictwem ks. bpa Jana Zająca

19.00 - Modlitwa indywidualna w ciszy

20.00 - Modlitwy z odczytywaniem próśb

20.30 - Modlitwa indywidualna w ciszy

21.00 - Apel Jasnogórski

21.30 - Modlitwy indywidualne w ciszy

22.00 - Eucharystia kapłanów rodaków i tych, którzy pracowali w naszej parafii

         - po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i czuwanie

23.00 - Droga Krzyżowa

23.30 - Modlitwa indywidualna w ciszy

24.00 - Czuwanie młodzieży

1.00 - Czuwanie, prowadzi Legion Maryi

1.30 - Modlitwy indywidualne w ciszy

2.00 - Czuwanie i modlitwy, prowadzą Wspólnoty Różańcowe z całej parafii

2.30 - Modlitwy indywidualne w ciszy

3.00 - Czuwanie i modlitwy w intencji powołań i powołanych do służby Bożej, prowadzą mieszkańcy Zakliczyna

3.30 - Modlitwy indywidualne w ciszy

4.00 - Czuwanie i modlitwy za zmarłych, prowadzą mieszkańcy Czechówki

5.00 - Czuwanie i modlitwy przebłagalne za grzechy odstępstwa od wiary, prowadzą mieszkańcy Stojowic

6.30 - Zakończenie nocnej adoracji i czuwania

7.00 - Msza św. dla wszystkich

8.00 - Modlitwy indywidualne w ciszy

9.00 - Czuwanie dzieci szkół podstawowych

10.00 - Msza św. dla chorych oraz akt zawierzenia chorych

11.00 - Modlitwy indywidualne w ciszy

11.30 - Czuwanie gimnazjalistów i młodzieży, która przystąpiła do Bierzmowania

12.00 - Anioł Pański z odczytywaniem próśb wiernych

12.30 - Modlitwy indywidualne w ciszy

13.00 - Przejazd do kaplicy w Stojowicach

13.30 - Czuwanie, prowadzi schola

14.00 - Czuwanie, prowadzą członkowie róż

14.30 - Modlitwy indywidualne w ciszy

15.00 - Godzina Miłosierdzia

15.15 - Msza św. na zakończenie nawiedzenia oraz akt zawierzenia

16.15 - Liturgiczne pożegnanie oraz podziękowania za łaski nawiedzenia

16.30 - Procesyjne odprowadzenie i przejazd do Dobczyc

25.03.2012 NIEDZIELA - Rozpoczęcie Misji

7.00 - Msza św. z nauką ogólną

9.00 - Msza św. z nauką ogólną

10.15 - Msza św. z nauką ogólną - Stojowice

11.30 - Msza św. z nauką ogólną

13.00 - Msza św. z nauką ogólną

15.00 - Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

ok. 16.00 - Msza św. z nauką ogólną

18.30 - Misterium Męki Pańskiej (zob. aktualności)

 

26.03 PONIEDZIAŁEK - Dzień Chorych

8.00 - Msza św. z nauką i udzieleniem Sakramentu Chorych

10.00 - odwiedziny w domach chorych parafian

17.00 - Droga Krzyżowa

18.00 - Msza św. z nauką i udzieleniem Sakramentu Chorych

21.00 - Apel Maryjny

 

27.03 WTOREK - Dzień Dzieci

8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

10.30 - Liturgia Słowa i nauka dla dzieci z klas 0 - III

12.00 - Liturgia Słowa i nauka dla dzieci z klas IV - VI

17.00 - Droga Krzyżowa

18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

19.15 - Nauka dla młodzieży

21.00 - Apel Maryjny

 

28.03 ŚRODA - Dzień Zmarłych

8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

10.30 - Liturgia Słowa z nauką dla dzieci z klas 0 - III

12.00 - Liturgia Słowa z dla dzieci z klas IV - VI

16.00 - Droga Krzyżowa (z cmentarza), instalacja Krzyża Misyjnego.

18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

19.15 - Nauka dla młodzieży

21.00 - Apel Maryjny

 

29.03 CZWARTEK - Dzień Rodzin

8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

10.30 - Liturgia Słowa z nauką dla dzieci z klas 0 - III

12.00 - Liturgia Słowa z nauką dla dzieci z klas IV - VI

17.00 - Droga Krzyżowa

18.00 - Msza św. z nauką dla rodzin z dziećmi

21.00 - Apel Maryjny

 

30.03 PIĄTEK - Sakrament Pokuty

8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

9.00 - Spowiedź św. dorosłych

13.00 - Spowiedź św. dzieci

14.00 - Msza św. dla dzieci

18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

21.00 - Apel Maryjny

 

31.03 SOBOTA - Oto Matka twoja…

8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

10.00 - Spowiedź św. dla osób starszych - Stojowice

11.00 - Msza św. - Stojowice

17.00 - Różaniec wokół kościoła. Poświęcenie kapliczki NMP.

18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

21.00 - Nabożeństwo:

o uzdrowienie ciała i ducha oraz uwolnienia z nałogów i wpływu szatana

 

1.04. NIEDZIELA - Ja jestem Światłością świata.

Zakończenie misji, błogosławieństwo z odpustem zupełnym.

7.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

9.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

10.15 - Msza św. - Stojowice z nauką dla wszystkich

11.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich

13.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

15.00 - Gorzkie żale z kazaniem

ok. 16.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

w przygotowaniu

w przygotowaniu

Sakrament Pojednania to wyjątkowy dzień w czasie Misji świętych, bo jakże mówić o ich duchowych owocach: o spotkaniu z Jezusem w słowie czy modlitwie, nabożeństwie czy eucharystii, w drugim człowieku... bez pojednania z Bogiem i bez pojednania w małżeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie, w parafii. Krok po kroku: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, spowiedź szczera, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu to nasza droga do zwycięstwa dobra nad złem w życiu. Klękamy w konfesjonale, pochylamy się nad tym, co słabe... by mocą ofiary Chrystusa dostąpić Miłosierdzia Bożego i powstać! Świat boi się takich "powstańców", dlatego deprecjonuje ten sakrament (może samemu - nie przez księdza? może przez internet? itp.) lub w ogóle go odrzuca... - przypomniał w swojej homilii ks. misjonarz. A po drugiej stronie bieguna przykład bł. Jana Pawła II, który co tydzień, w każdą sobotę, korzystał ze spowiedzi św. On, człowiek święty za życia, zawsze miał powody, by prosić Boga o przebaczenie; On siebie i cały świat polecał Bożemu Miłosierdziu. Człowiek musi być wpatrzony bardziej w "literacką" postać syna marnotrawnego, niż w realną innych ludzi... wszyscy kradną, więc ja też; wszyscy kłamią, więc ja też; wszyscy tak robią, więc ja też, itp. Tylko przebaczeniem, miłością i świętością pokonamy zło ("zdenerwujemy szatana") - wyliczał ks. Jarosław, a za przykładem życia bł. Jerzego Popiełuszki także dobrem (zło dobrem zwyciężaj). Bogu niech będą dzięki za ten sakrament, sakrament miłości, miłosierdzia, bo pojednania z Bogiem i bliźnim. Za kapłanów, bo przez ich ręce Bóg przebacza. Za przykład świętych, który nas pobudza do życia pełnego dobrych uczynków. Za wszystkie spowiedzi, które przeżyliśmy i za tę ostatnią, przed śmiercią, która nas przygotuje na spotkanie z Panem. I za grzeszników, którzy wrócili za przykładem syna marnotrawnego; a módlmy się za tych, którzy wrócić nie chcą, którzy odrzucają Miłosierdzie Boże, zwłaszcza tych z naszej parafii, aby ich serca otworzyły się na łaskę.
mś / marzec 2012

Wczoraj tzw. Dzień Zmarłych przeżywaliśmy w wymiarze wspólnoty parafialnej, dzisiaj Dzień Rodzin przeżywamy w wymiarze wspólnoty rodzinnej, a jutro Sakrament Pokuty będziemy przeżywać w wymiarze osobistym. Trzy dni i trzy zupełnie inne płaszczyzny rozwoju duchowego człowieka (spotkania człowieka z Bogiem)... Pomimo nie najlepszej pogody (zimna, deszczu i wiatru) na Mszę św. wieczorną przyszło wiele rodzin tak, iż nie wszystkie zmieściły się do kościoła. Rzadko się zdarza, aby wokół ołtarza wierni stanęli w takim porządku: małżeństwa lub rodzice z dziećmi lub dziadkowie z dziećmi i wnukami. A wszystkich łączyła wspólna modlitwa przez wstawiennictwo Maryi i bł. Jana Pawła II; znakiem ich obecności była zapalona świeca maryjna oraz relikwie Błogosławionego, te "z włosami" (ks. misjonarza) i te "z kroplą krwi" (które nasza parafia otrzymała z rąk ks. kard. S. Dziwisza). Była to modlitwa przeproszenia, dziękczynna, błagalna i uwielbienia w intencji uświęcenia naszego życia rodzinnego, aby nie zabrakło w nim (wspólnej) MODLITWY i (pięknej) MIŁOŚCI! Akt przeproszenia miał wyjątkowy charakter... Po wezwaniach do modlitwy skruchy kapłani w trzech miejscach kościoła tj. przed ołtarzem, na środku i przy wejściu głównym leżeli krzyżem w geście uniżenia i pokory za wszystkie grzechy ludzi popełnione w parafii. Po zakończeniu Mszy św. każda rodzina podchodziła, by otrzymać misyjne błogosławieństwo, ucałować relikwie Ojca Świętego i zapalić świecę, poświęconą przy jego grobie przez ks. Jarosława. To światło - mówił - niech będzie symbolem obecności Jezusa w Waszym domu, i w życiu, i w sercach. Niech płonie każdego dnia we wspólnej modlitwie rodzinnej, zwłaszcza w chwilach próby czy doświadczenia. To wzruszające spotkanie trwało prawie dwie godziny (aż do Apelu Maryjnego), a trudy długiego oczekiwania na swoją kolej osłodziła wewnętrzna radość z przeżytej chwili...
mś / marzec 2012

...to dzień poświęcony pamięci o zmarłych. Wspominamy tych, którzy odeszli do domu Ojca: z naszych rodzin, z sąsiedztwa, z parafii; wszystkich, których kiedykolwiek spotkaliśmy w życiu. Są w naszej pamięci, w naszych sercach, w naszej modlitwie. I dlatego, w tym kolejnym dniu Misji świętych, spotkaliśmy się na cmentarzu parafialnym, aby tam zawołać: "Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen" i aby tam stanąć obok Krzyża (krzyża misyjnego) i wyznać wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, na życie wieczne dla tych, którzy już tu spoczywają i dla nas, którzy tu spoczywać będą... Ta przejmująca modlitwa żywych za zmarłych i zmarłych za żywych rozpoczęła się aktem poświęcenia nowego krzyża misyjnego, który, wraz z relikwiami Ojca Świętego bł. Jana Pawła II, był niesiony w stronę kościoła, rozważając stacje Drogi Krzyżowej, kolejno przez mężczyzn, kobiety, dzieci, młodzież, starszych, kapłanów. Idąc za krzyżem szukaliśmy odpowiedzi na pytania: jaka jest nasza wiara, wobec życia i śmierci? jaka jest nasza troska o zmarłych, zwłaszcza modlitwa w ich intencji? jaka jest nasza gotowość na spotkanie z Panem (bo nie znamy dnia ani godziny); i czy ta gotowość obejmuje pełne życie sakramentalne, szczególnie jednocząc się z Bogiem w Komunii św.? Eucharystia (o istocie Eucharystii, o jej znaczeniu w życiu człowieka, o cudach eucharystycznych opowiadał ks. misjonarz w swojej homilii...) daje pokarm na życie wieczne! I za ten pokarm, i za Golgotę, z wdzięcznością przyklękaliśmy, mówiąc: "Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył". Ta fizyczna i duchowa wędrówka zakończyła się przy kościele, gdzie odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego zainstalowaliśmy krzyż misyjny - to wydarzenie na długo pozostanie w naszej pamięci... Po modlitwie, każdy miał okazję, by osobiście ucałować krzyż i adorować Go w swoim sercu. W dniu dzisiejszym podjęliśmy także wezwanie do postu (postu ścisłego) w intencji zmarłych i żywych - przede wszystkim za nas o dobre owoce Misji świętych, za nasze rodziny, za parafię, za kapłanów i o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne, za nasze troski dnia codziennego, radości i smutki... Modlitwa i post - to nasza odpowiedź na słowa Jezusa: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
mś / marzec 2012

Misje święte trwają... Kolejny dzień i nowe wezwanie, które płynie z dzisiejszej Ewangelii: "Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem..." - (roz)poznać Jezusa! Ks. misjonarz podpowiada: aby to uczynić, trzeba nam stanąć (raz jeszcze, i tak przez całe życie) pod Krzyżem, który mówi do człowieka. Nauczmy się Go słuchać! Na wzór dwóch wielkich Polaków: bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Jana Pawła II - oni dali świadectwo, jak żyć i przeżyć z krzyżem na ramionach, i jak z nim i w nim odnieść zwycięstwo. Znak krzyża jest wpisany w ludzkie życie; od jego początku, aż do końca (od urodzenia do śmierci). A świat tak go nienawidzi... - opowiadał, prowadzący misje, ks. Jarosław. Dlaczego? Bo Krzyż mówi do człowieka... W Bergamo, w regionie Lombardia, we Włoszech jest bazylika Santa Maria Maggiore, a w niej obraz cudownie przemieniony: ze sceny Chrystusa leżącego pod krzyżem na scenę Chrystusa stojącego obok krzyża. Bracie, siostro, Bóg mówi do Ciebie: powstań(!) tak, jak i ja powstałem. Powstań, w jakiejkolwiek jesteś sytuacji ...z grzechu, z nałogu, z lenistwa, z braku miłości (egoizmu) ...w chorobie, w samotności, w zagubieniu, w zatroskaniu o dziś i jutro. Nigdy nie jest za późno! Bo Jezus Cię kocha, nie jesteś sam, o czym też czytamy w dzisiejszej Ewangelii: "A Ten, który mnie posłał jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego..." Bóg mówi przez znaki; należy je odszukać w swoim życiu. I na potwierdzenie tych słów ks. misjonarz przywołał historię trzech krzyży, które mu towarzyszą w podróży po Europie; jeden święty, bo z relikwiami Ojca Świętego (włosami), a dwa sprofanowane - odrzucone przez człowieka. W jednej z rzymskich szkół, kilka miesięcy temu, w czasie malowania ścian wewnątrz budynku, zdjęto krzyże - i jak to przy remoncie - poniewierały się. Ktoś znalazł jeden, rzucił nim o ziemię, połamał go, a z tyłu napisał przekleństwa. I taki oto krzyż odrzucony, bez ramienia, stał się znakiem oczekiwania Boga na nasze uczynki pełne miłości wobec bliźniego, bo tylko przez nie odpowiemy na zło. Na jednej z neapolitańskich ulic młody chłopak sprzedawał pamiątki i krzyże, a wśród nich krzyż - zapalniczka. I taki oto krzyż odrzucony, zabawka, stał się znakiem oczekiwania Boga na nasze serca zapalone miłością do Niego (i do Krzyża)! Czy to przesłanie, które płynie "z rzymskiego krzyża" nie jest bliskie osobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki? Czy to przesłanie, które płynie "z neapolitańskiego krzyża" nie jest bliskie osobie bł. Jana Pawła II? A oba przesłania mają swoje źródło i szczyt w przykazaniu miłości: Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Módlmy się dziś, za przyczyną Matki Najświętszej i Błogosławionych, byśmy miłowali Boga i bliźniego coraz więcej...

mś / marzec 2012

 

Co nowego na stronie?

Adres Parafii

Rzymskokatolicka Parafia

pw. Wszystkich Świętych

Zakliczyn 24, 32-406 Zakliczyn

tel. 12 3730270

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pogoda w naszej Parafii